• Imprimeix

Alertes alimentàries

La Unió Europea disposa del Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF) com a eina per a garantir el seguiment transfronterer d'informació per reaccionar amb rapidesa quan es detecten riscos per a la salut pública en la cadena alimentària. En aquest sistema participen els Estats membres, altres països europeus no membres de la UE, la Comissió Europea i l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària.

Durant l’episodi de la “carn de cavall” del 2013, que va afectar gairebé tots els països de la Unió Europea, es va utilitzar el sistema d’informació ràpida RASFF per comunicar als Estats membres aquest frau alimentari, ja que no es disposava d’un sistema específic, i aleshores es va considerar que era necessari crear un sistema diferent del RASFF per a les notificacions sobre  fraus alimentaris.

En conseqüència, es va crear un mecanisme per assegurar un intercanvi ràpid d’informació en els casos de sospita de pràctiques fraudulentes enganyoses, i el mes de novembre de 2015 es va posar en marxa una eina coneguda com Sistema d’assistència i cooperació administratives («sistema ACA») per a facilitar l’intercanvi d’informació entre les autoritats nacionals que lluiten contra els fraus en la cadena alimentària.

Aquest sistema serveix per a gestionar les sol·licituds d’assistència i de cooperació transfrontereres i intercanviar informació entre les autoritats competents dels Estats membres i entre aquestes autoritats i la Comissió Europea. Cada Estat membre té designat un punt de contacte per a tramitar les peticions dels punts de contacte dels altres Estats membres. De moment, l’accés a la informació del sistema ACA es limita a les autoritats competents que necessitin la informació per a verificar el compliment de la legislació sobre aliments i pinsos.