• Imprimeix

Introducció

El frau alimentari és un terme general i ampli que es fa servir per a definir aquelles conductes o accions fetes de manera generalment intencionada i amb ànim de lucre en què determinats operadors fabriquen i/o comercialitzen aliments que no són autèntics, és a dir, que no responen a les legítimes expectatives dels consumidors o d’altres actors de la cadena agroalimentària (inclosos els operadors del sector agroalimentari). En relació amb les seves característiques, propietats, qualitat o quantitat, siguin aquestes les reglamentàries, les ofertes o les que responguin a usos comercials.

Aquests tipus de comportaments abasten la falsificació i l’adulteració d’aliments o ingredients alimentaris, les declaracions o presentacions falses, enganyoses, il·legibles o omeses en l’etiquetatge dels envasos o en la retolació dels embalatges, com també la presentació enganyosa dels esmentats envasos o embalatges. També inclou la defraudació en la quantitat (pes, volum o unitats) declarada o oferta.

Destaquem

Controls oficials. Frau alimentari

Comissió Europea

Control de la cadena alimentària

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Quina és la finalitat del control oficial contra el frau?

La finalitat principal del control oficial en matèria de lluita contra el frau en els productes alimentaris és la protecció dels interessos econòmics de tots els implicats en la cadena agroalimentària, en relació amb la conformitat i qualitat dels productes i assegurar la transparència i competència lleial de les transaccions comercials.

Cal que les empreses estiguin protegides contra els comportaments deslleials dels seus competidors que no respecten les obligacions reglamentàries creant d’aquesta manera un perjudici econòmic que falsegen les regles de la competència.

Cal que els consumidors estiguin protegits davant de comportaments deslleials creant un perjudici econòmic i/o moral que fins i tot pot afectar la seva salut.

Què pots fer si sospites d’un frau alimentari?

Operadors del sector agroalimentari:
Els operadors econòmics implicats en la cadena alimentària estan obligats a comunicar a la Subdirecció General de la Inspecció i Control Agroalimentari qualsevol forma de frau i falsificació o qualsevol altra pràctica similar (article 36.2 de la Llei de qualitat agroalimentària).

Persones consumidores:
En el cas que alguna persona consumidora vulgui denunciar un frau alimentari o una sospita pot adreçar-se a l’Agència Catalana del Consum.

Data d'actualització:  23.03.2016