• Imprimeix

Consell Català de l'Alimentació

El Consell Català de l’Alimentació es va crear el juliol de 2017 amb l’objectiu d’analitzar i debatre els reptes socials, ambientals, empresarials i tecnològics del sector agroalimentari català.

És un òrgan d’assessorament i de participació en matèria d’agroalimentació adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Consell Català de l’Alimentació estarà format per 4 comissions en les quals participaran entitats referents i representatives de cada àmbit. Entre elles es troba la Comissió de Malbaratament i Sostenibilitat, responsable de proposar mesures per a la reducció del malbaratament i per a la millora de la sostenibilitat en tots els àmbits de la cadena alimentària.

Comissió de Malbaratament i Sostenibilitat

Aquesta comissió estarà formada per representants del sector agrari i agroalimentari, de l’administració pública, per universitats i col·legis professionals i per organitzacions del tercer sector implicades en la reducció del malbaratament i en la millora de la sostenibilitat. Les seves funcions són:

  • Proposar mesures per a la reducció del malbaratament en tots els àmbits de la cadena alimentària.
  • Fomentar l’aprofitament dels excedents alimentaris.
  • Impulsar la sostenibilitat ambiental, social i econòmica en el sector agroalimentari.
Data d'actualització:  13.11.2017