• Imprimeix

Documents d'acompanyament

Informació sobre els documents que han d’acompanyar el transport dels productes vitivinícoles

El transport de productes vitivinícoles a doll ha d'anar emparat per un document d'acompanyament que hagi estat prèviament validat per l'oficina comarcal del Departament que correspongui per l'àmbit territorial del lloc on s'iniciï el transport.

No obstant això, els expedidors de productes poden ser autoritzats pel Departament per autovalidar els documents d'acompanyament. En aquest cas, cal que en remetin una còpia a l'oficina comarcal.

Per a més informació vegeu el capítol 1 del DECRET 260/1998, de 6 d'octubre, modificat pel Decret 72/2000, de 8 de febrer.

Data d'actualització:  21.06.2017