• Imprimeix

Introducció

El sector vitivinícola a Catalunya està lligat a una destacada tradició productiva, elaboradora i de consum i també a una àmplia diferenciació de productes comercialitzats, emparats en gran mesura per les diverses denominacions d’origen.

A nivell productiu, la seva importància és tant en termes econòmics com en termes territorials i socials. En algunes zones, la vinya és el principal conreu i és el factor caracteritzant del seu paisatge i del desenvolupament de la seva economia.

La indústria alimentària lligada al sector vitivinícola és important en termes econòmics per les nombroses empreses que s’hi dediquen, directament o indirectament, i pel gran volum de producte comercialitzat. Així mateix, aquesta indústria és diversa per la dimensió dels cellers i pels tipus d’activitat que realitzen: obtenció de mostos i vins, embotellament de vins, comercialització de vins a granel i envasats, elaboració de vins escumosos, vins de licor i productes vitivinícoles aromatitzats, com ara vermuts, etc.

Els productes vitivinícoles estan àmpliament reglamentats, especialment a nivell europeu. La regulació incideix en molts aspectes de qualitat com ara la documentació de transport, la comptabilitat de productes a enregistrar, les condicions de les pràctiques enològiques, l’etiquetatge i la presentació dels productes, etc.

Els operadors alimentaris han d’assegurar que els productes que comercialitzen  s’ajusten a la normativa de qualitat, per la qual cosa han d’establir procediments per garantir que els processos d’elaboració i comercialització compleixen els requisits de qualitat i per justificar la veracitat de la informació de l’etiquetatge, com ara la categoria de producte, varietat i any de collita, ús de distintius de qualitat, o altres mencions indicades.

Per això, és fonamental  que l’operador conegui  el marc legal aplicable en relació amb la qualitat alimentària i estableixi un sistema de traçabilitat eficaç i transparent que li permeti donar resposta als requeriments legals exigits.

L’objectiu d’aquest apartat de productes vitivinícoles és facilitar als operadors de les empreses del sector el compliment de la normativa vigent i l’assegurament de l’obtenció de productes de qualitat, i facilitar també als consumidors la comprensió dels tipus de productes comercialitzats i de les mencions que consten en les etiquetes.

En aquest apartat és recull informació sobre els aspectes següents:

  • Normativa, on s’indiquen les principals disposicions normatives en matèria de qualitat de productes vitivinícoles.
  • Documents d’acompanyament, amb informació relacionada amb els documents que han d’acompanyar el transport dels productes vitivinícoles.
  • Registres que han de portar les empreses vitivinícoles en els quals s’han d’inscriure els moviments de productes, elaboracions, pràctiques enològiques, embotellament de productes, etc.
  • Pràctiques enològiques, que recull informació sobre els requisits i les declaracions de determinades pràctiques enològiques.  
  • Etiquetatge, amb orientacions per a la confecció de les etiquetes.
  • Documents d'interès, com ara documents interpretatius, guies, infografies, consultes, preguntes freqüents, eines i utilitats d’aquest sector.
  • Actualitat, amb notícies, jornades, cursos relacionats amb els productes vitivinícoles. 
Data d'actualització:  04.01.2016