• Imprimeix

Registres

Registres que han de portar les empreses vitivinícoles. Els registres es poden portar en paper o informàticament.

Els operadors del sector vitivinícola estan obligats a portar registres per a inscriure els moviments, l'elaboració i les pràctiques enològiques dels productes. Els registres es poden portar mitjançant llibres amb fulls fixos i amb sistema informàtic.

Si són fulls fixos, prèviament a la seva utilització, els registres els ha d'habilitar l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura que correspongui a l'àmbit territorial de les instal·lacions on es trobin els productes objecte d'inscripció.

En cas de portar els registres amb sistema informàtic, l’empresa haurà d'estar autoritzada prèviament pel Subdirecció General d'Inspecció i Control Agroalimentari.

Per a més informació vegeu el capítol 2 del DECRET 260/1998, de 6 d'octubre.

Data d'actualització:  14.02.2018