• Imprimeix

Projecte ENPI CoMeDPro

Logotips

Projecte ENPI CoMeDPro

El Programa Europeu de la Conca Mediterrània ENPI CBC és una iniciativa de la Unió Europea a través de la qual es financen projectes de cooperació entre països de la regió mediterrània que contribueixin al desenvolupament econòmic, social, ambiental i cultural dels territoris.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural lidera, dins d'aquest Programa, amb la participació de dos socis mediterranis (Israel i Sardegna) està liderant  el projecte CoMeD Pro amb la finalitat de contribuir al desenvolupament econòmic i social de les zones vinculades a l'elaboració d'oli d'oliva verge extra i de vi amb DOP a Catalunya.

El projecte, executat amb l'estreta participació de totes les entitats i empreses dels sectors productius, està adreçat principalment a empreses elaboradores d'oli verge extra i vi en zones de Denomnació d'Origen, però està obert a la participació d'altres empreses realcionades (restaurants, allotjaments, museus, empreses de lleure, agències de viatges, etc.)

Les activitats que es duran a terme són l'assessorament individualitzat a les empreses elaboradores d'oli d'oliva i vi, la formació i capacitació especialitzades de les persones relacionades amb el propi sector, i d'altres sectors complementaris, el desenvolupament d'una xarxa de promoció de les empreses participants a nivell internacional i suport a emprenedors i noves línies de negoci.

Des de l'aprovació del projecte s'han inscrit una vuitantena d'empreses dels sectors productius d'oli d'oliva verge i vi en zones de Denominació d'Origen.

Actualment, està obert el període de participació d'empreses d'altres sectors de la zona elebigle del projecte. Aquelles empreses d'altres sectors que estiguin interessades en participar, recomanem que omplin les seves dades en els espais mostrats a continuació.

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Sol·licitud d'informació Projecte ENPI CoMedPro

Dades del representant
Aquest lloc web ha estat produit amb el suport financer de la Unió Europea en el marc del Programa de la Conca Marina Mediterrània ENPI CBC. Els continguts d’aquest lloc web són responsabilitat exclusiva del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i no es pot considerar en cap cas que reflecteixen la posició de la Unió Europea o dels òrgans de gestió del Programa.

El Programa de la Conca Mediterrània ENPI CBC 2007-2013 és una iniciativa de cooperació transfronterera multilateral finançada per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació (ENPI). L’objectiu del Programa és promoure el procés de cooperació sostenible i harmònica en l’àmbit de la conca mediterrània afrontant els reptes comuns i millorant el seu potencial endogen. Finança projectes de cooperació com a contribució al desenvolupament econòmic, social ambiental i cultural de la regió mediterrània. Participen en el Programa els 14 països següents: Egipte, Espanya, França, Grècia, Israel, Itàlia, Jordània, Líban, Malta, Palestina, Portugal, Síria (participació actualment suspesa), Tunísia i Xipre. L’Autoritat de Gestió Conjunta (AGC) és la Regió Autònoma de Sardenya (Itàlia). Els idiomes oficials són l’àrab, l’anglès i el francès.

El pressupost total del projecte ENPI CBC CoMeDPro és de 1.530.000 euros i el finança, per un import de 1.377.000 d’euros (90%), la Unió Europea (Programa de la Conca Marina Mediterrània ENPI CBC) a través de l’Instrument Europeu i de Veïnatge i Associació.

La Unió Europea està formada per 28 estats membres que van decidir unir de forma progressiva els seus coneixements pràctics, els seus recursos i els seus destins. Conjuntament, durant un període d’ampliació de 50 anys, han construït una zona d’estabilitat, democràcia i desenvolupament sostenible mantenint alhora la diversitat cultural, la tolerància i les llibertats individuals. La Unió Europea té el compromís de compartir els seus èxits i valors amb països i persones més enllà de les seves fronteres.

Coordinació del Projecte: 
Sra. Immaculada Malet Prat
Telèfon: 93 304 67 00 ext. 16906

Data d'actualització:  13.06.2016