• Imprimeix

Etiquetatge

Aquest apartat pretén facilitar als agents de la cadena alimentària l’aplicació del Reglament (UE) núm. 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i de la normativa específica del sector de la mel.

Més avall trobareu fitxes per ajudar-vos a evitar errors en l'etiquetatge, ordenades en dues categories:

Errors més freqüents en l’etiquetatge de la mel

En aquest apartat es presenten els errors o irregularitats més freqüents que es donen en el moment de dissenyar les etiquetes de mel. Aquest apartat no pretén ser exhaustiu, sinó recollir defectes habituals trobats a les etiquetes d'aquests productes.

L'etiqueta al detall - orientacions pas a pas per a la confecció d'una etiqueta 

Aquestes fitxes explicatives sobre l'etiquetatge de la mel són documents orientatius, sense validesa jurídica i no comprometen la responsabilitat de les institucions. La seva finalitat és donar una informació contínua a les empreses per tal que transmetin correctament tota la informació en l’etiquetatge dels aliments. D’aquesta manera, es facilita que tota la informació arribi al consumidor de forma més clara i complerta.