• Imprimeix

Etiquetatge

Aquest apartat pretén facilitar als agents de la cadena alimentària l'aplicació de la normativa d'etiquetatge per als olis vegetals, tant la normativa de caràcter general com la de caràcter específic.

La normativa de caràcter general, en aplicació principalment del Reglament (UE) núm. 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.

La normativa de caràcter específic, com ara les normes de comercialització dels olis d’oliva i dels olis de sansa d’oliva establertes pel Reglament d’Execució (UE) núm. 29/2012. Aquestes normes de comercialització són d’obligat compliment en la fase de comerç al detall (consumidor final) dels olis d’oliva i dels olis de sansa d’oliva. I, entre altres aspectes, estableixen requisits de presentació i etiquetatge obligatori per a aquests tipus d’olis.

Més endavant trobareu fitxes per ajudar-vos a evitar errors en l'etiquetatge, classificades en dues categories:

Errors més freqüents en l’etiquetatge dels olis vegetals

En aquest apartat es presenten els errors o irregularitats més freqüents que es donen en el moment de dissenyar les etiquetes dels olis vegetals, tant dels olis d’oliva com dels olis de llavors oleaginoses.  

Aquest apartat no pretén ser exhaustiu, sinó recollir defectes habituals trobats a les etiquetes d'aquests productes.

L'etiqueta al detall

Orientacions pas a pas per a la confecció d'una etiqueta.

En aquest apartat s’inclouen fitxes informatives sobre l’etiquetatge general dels olis vegetals i també sobre els aspectes específics de la informació que cal facilitar al consumidor en el cas dels olis d’oliva i dels olis de sansa d’oliva.

Aquestes fitxes explicatives sobre l'etiquetatge dels olis són documents orientatius, sense validesa jurídica i no comprometen la responsabilitat de les institucions. La seva finalitat és donar una informació contínua a les empreses per tal que transmetin correctament tota la informació en l’etiquetatge d’aquests productes.

D’aquesta manera, es facilita que tota la informació arribi al consumidor de forma més clara i complerta. 

Data d'actualització:  04.07.2018