• Imprimeix

Introducció

El sector de l’oli d’oliva té una importància destacable a Catalunya tant a nivell productiu com a nivell de consum, al tractar-se d’un producte de primera necessitat i amb molta implantació en la nostra dieta mediterrània.

A nivell productiu, la seva importància no és únicament en termes econòmics, sinó que també cal valorar-ho en termes territorials i socials, atès que en algunes zones, l’olivera és el principal conreu i per tant, condiciona l’economia i el desenvolupament d’aquestes àrees, en les quals, difícilment es troben conreus alternatius.

Des del punt de vista de la indústria agroalimentària, cal tenir present a més de la indústria elaboradora d’olis d’oliva, el pes que té a Catalunya la indústria envasadora, tant d’olis d’oliva com d’altres tipus d’olis vegetals, procedents d’altres indrets.

Entre l’àmplia diferenciació de categories d’olis que es comercialitzen, cal remarcar que una part dels olis d’oliva verges extra elaborats a Catalunya es comercialitzen amb el distintiu d’alguna Denominació d’Origen Protegida (DOP) i/o de producció ecològica o integrada.   

Al llarg del temps, el sector de l’oli no ha estat exempt de crisis alimentàries, algunes sense precedents, amb el conseqüent ressò mediàtic i esdevenint motiu d’alarma social. Potser per això, l’oli d’oliva es percep com un producte sensible a les adulteracions o altres pràctiques fraudulentes.

En aquest sentit, en l’informe del Parlament  Europeu sobre la crisis alimentària, els fraus en la cadena alimentària i el seu control de l’any 2013, es cita l’oli d’oliva com un dels 10 productes amb més risc de frau.

Sense cap mena de dubte, tot això ha afectat i condicionat la regulació d’aquest sector. Els olis vegetals, i en concret, els olis d’oliva, són productes molt reglamentats tant a nivell europeu com estatal, especialment en aspectes de qualitat i lluita contra el frau.

La normativa europea que regula l’oli d’oliva està en permanent revisió, sobretot en aspectes relacionats amb les característiques analítiques (límits, nous paràmetres per a detectar adulteracions, etc.).

Els olis d’oliva quan es posen en circulació per a la seva comercialització han de complir amb la normativa de caràcter general i també amb la norma europea específica de comercialització que regula aspectes complementaris per aquest tipus de productes, amb la finalitat que els olis arribin al consumidor amb una qualitat satisfactòria i amb la presentació i informació que correspongui, segons el tipus de producte.

Els operadors alimentaris han d’assegurar que els productes que comercialitzen  s’ajusten a la normativa de qualitat, per la qual cosa han d’establir procediments per garantir que els processos d’elaboració i comercialització compleixen els requisits de qualitat i per justificar la veracitat de la informació que proporcionen al consumidor en l’etiquetatge.

Per això, és fonamental  que l’operador conegui  el marc legal aplicable en relació amb la qualitat alimentària i estableixi un sistema de traçabilitat eficaç i transparent que li permeti donar resposta als requeriments legals exigits.

L’objectiu d’aquest apartat d’olis vegetals és facilitar als operadors de les empreses del sector el compliment de la normativa vigent i l’assegurament de l’obtenció de productes de qualitat, i facilitar també als consumidors la comprensió dels tipus d’olis comercialitzats i de les mencions que consten en les etiquetes.

En aquest apartat es recull informació sobre els aspectes següents:

  • Normativa, on s’indiquen les principals disposicions normatives en matèria de qualitat dels olis vegetals i lluita contra fraus en aquest sector.
  • Etiquetatge, amb orientacions per a la confecció de les etiquetes i informació sobre els errors més freqüents en la presentació i etiquetatge d’olis.
  • Aspectes crítics de qualitat, on es destaquen els principals aspectes a considerar del procés d’elaboració i comercialització en relació amb la qualitat dels olis
  • Documents d'interès, com ara documents interpretatius, guies, infografies, consultes, preguntes freqüents, eines i utilitats d’aquest sector.
  • Actualitat, amb notícies, jornades, cursos relacionats amb els olis vegetals.
Data d'actualització:  17.06.2016