• Imprimeix

Etiquetatge

Aquest apartat pretén facilitar als operadors de la cadena alimentària l'aplicació de la normativa d'etiquetatge per als productes de la pesca i l’aqüicultura, tant la normativa de caràcter general com la de caràcter específic:

  • De caràcter general, en aplicació del Reglament (UE) núm. 1169/2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.
  • De caràcter específic, l’OCM dels productes de la pesca i de l’aqüicultura, establert pel Reglament (UE)1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013.

Més avall trobeu fitxes per ajudar-vos a evitar errors en l'etiquetatge, ordenats en dues categories:

L'etiqueta al detall - orientacions pas a pas per a la confecció d'una etiqueta

Aquestes fitxes explicatives sobre l'etiquetatge dels productes de la pesca i de l’aqüicultura són documents orientatius, sense validesa jurídica i no comprometen la responsabilitat de les institucions.

La seva finalitat és donar una informació contínua a les empreses per tal que transmetin correctament tota la informació en l’etiquetatge dels aliments. D’aquesta manera, es facilita que tota la informació arribi al consumidor de forma més clara i complerta.

Errors més freqüents en l’etiquetatge

En aquest apartat es presenten les fitxes d’errors o irregularitats més freqüents que es donen en el moment de dissenyar les etiquetes dels productes de la pesca i l’aqüicultura.

Aquest apartat no pretén ser exhaustiu, sinó recollir defectes habituals trobats a les etiquetes d'aquests productes.

Destaquem

Més informació sobre etiquetatge de productes de la pesca i de l'aqüicultura, frescos i sense envasar

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Més informació sobre etiquetatge obligatori general dels aliments

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació