• Imprimeix

Introducció

La importància dels productes de la pesca en la dieta mediterrània i l’àmplia varietat d’espècies disponibles fa que el seu consum a Catalunya sigui força elevat, tant si és fresc com congelat, conserves, productes elaborats, etc.

Catalunya és un territori amb una extensa costa i la pesca extractiva es desenvolupa a caladors propers a la costa. No obstant això, es consumeix més peix del que es produeix. Per aquesta raó, a Catalunya s’ha desenvolupat la producció aqüícola de peixos i mol·luscs i també s’importen productes de la pesca d’altres indrets, ja sigui d’altres comunitats autònomes, d’altres països de la UE i de tercers països.

Per a més informació sobre pesca i aqüicultura visiteu aquest apartat del web.

L’objectiu d’aquest apartat de la qualitat dels productes de la pesca i l’aqüicultura és facilitar als operadors de la cadena alimentària el compliment de la normativa vigent i l’assegurament de l’obtenció de productes de qualitat. També ajudar als consumidors la comprensió de les indicacions i mencions obligatòries que consten en les etiquetes, amb la finalitat que disposin d’una informació clara i completa sobre, entre d’altres, de l’origen, la forma de captura, si va estar prèviament congelat, etc.

Els operadors agroalimentaris han d’assegurar que els productes que comercialitzen s’ajusten a la normativa de qualitat, per la qual cosa han d’establir procediments per garantir que els processos d’elaboració i comercialització compleixen els requisits de qualitat i perquè es pugui comprovar la veracitat de la informació de l’etiquetatge.

Per això, és fonamental que l’operador conegui el marc legal aplicable en relació amb la qualitat agroalimentària i estableixi un sistema de traçabilitat eficaç i transparent que li permeti donar resposta als requeriments legals exigits.

En aquest apartat es recull informació sobre els aspectes següents:

  • Normativa, on s’indiquen les principals disposicions normatives en matèria de qualitat dels productes de la pesca i de l’aqüicultura.
  • Etiquetatge, amb orientacions per a la confecció de les etiquetes i informació sobre els errors més freqüents en la presentació i l’etiquetatge dels productes de la pesca i l’aqüicultura.
  • Aspectes crítics de qualitat, on es destaquen els principals aspectes a considerar del procés d’elaboració i comercialització en relació amb la qualitat dels productes de la pesca i l’aqüicultura.
  • Documents d'interès, com ara documents interpretatius, guies, infografies, consultes, preguntes freqüents, eines i utilitats d’aquest sector.
  • Actualitat, amb notícies, jornades, cursos relacionats amb els productes de la pesca i l’aqüicultura.

Destaquem

Pesca i aqüicultura

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Data d'actualització:  28.07.2016