• Imprimeix

Adhesió

Identitat visual de venda de proximitat directa en color

Identitat visual en color

L’adhesió al sistema de venda de proximitat es podrà realitzar a partir de l'1 de febrer de 2013 mitjançant la declaració única agrària (DUN).

Destaquem

Identitat visual de venda de proximitat Versions en blanc, negre i color Aplicacions Etiquetes, albarans, cartes de restauració i altres aplicacions Manual bàsic d'identificació visual corporativa de venda de proximitat Normes i aplicacions gràfiques

Adhesió dels productors

Els productors han de comunicar la seva adhesió al sistema de venda de proximitat mitjançant la declaració única agrària (DUN), on trobaran un apartat específic per a fer-ho.

Un cop declarada l’adhesió al sistema de venda de proximitat, les persones interessades es poden descarregar, a través d’aquesta pàgina, el logotip identificatiu i el Manual d’identificació gràfica del logotip de venda de proximitat, on es descriu com s’ha d’utilitzar el logotip en els diferents casos de comercialització, i les aplicacions, que són exemples descarregables i d'ús immediat.

Agrupacions de productors

Les agrupacions de productors també podran fer l’adhesió al sistema de venda de proximitat mitjançant la DUN, i únicament per aquest objectiu.

L'agrupació de productors corresponent ha de seguir els tràmits següents:

  1. Fer constar a la DUN les dades generals de l'agrupació
  2. Comunicar al Departament d'Agricultura la llista dels associats productors de l'agrupació que participaran en la venda de proximitat, mitjançant l'adreça electrònica indicada a continuació, annexant al correu electrònic el document Excel següent.

Acreditació

Quan tots el membres de l’agrupació de productors hagin presentat la DUN, el Departament podrà emetre el document d’acreditació, on costaran les dades de l’agrupació de productors, les dades dels membres que hi participin i els seus productes.

Un cop declarada l’adhesió al sistema de venda de proximitat, les persones interessades es poden descarregar, a través d’aquesta pàgina, el logotip identificatiu i el Manual d’identificació gràfica del logotip de venda de proximitat, on es descriu com s’ha d’utilitzar el logotip en els diferents casos de comercialització, i les aplicacions, que són exemples descarregables i d'ús immediat.

Més informació

Data d'actualització:  04.11.2014

Informació relacionada