• Imprimeix

Circuit curt

Identitat visual de venda de proximitat en circuit curt en color

Identitat visual en color

És la que duen a terme productors o agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, amb la intervenció d’una persona intermediària.

La venda en circuit curt es pot fer en establiments minoristes, agrobotigues de les agrupacions de productors agraris que actuen com a intermediàries, en establiments de turisme rural i en establiments de restauració, inclosos els establiments de restauració col·lectiva, sempre que aquesta venda s’ajusti als criteris establerts en aquest Decret.

La venda en circuit curt es pot efectuar també a distància, o bé de forma ambulant d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior.

En el cas de venda de circuit curt, les persones o agrupacions acreditades han d’identificar aquests productes, abans de la seva comercialització, amb el logotip i s’escau les mencions obligatòries que estableix la normativa vigent en matèria d’etiquetatge.

Destaquem

Identitat visual de venda de proximitat Versions en blanc, negre i color Aplicacions Etiquetes, albarans, cartes de restauració i altres aplicacions Adhesió a la venda de proximitat Tràmits i requisits

Més informació

Data d'actualització:  10.02.2017