• Imprimeix

Directa

Identitat visual de venda de proximitat directa en color

Identitat visual en color

És la que fan directament els productors o les agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, sense la intervenció de persona intermediària.

La venda directa es pot dur a terme en la pròpia l’explotació, en agrobotigues de les agrupacions de productors agraris, en mercats locals, en fires-mercats o en altres llocs que no siguin establiments comercials permanents.

La venda directa es pot efectuar també a distància, o bé de forma ambulant d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior.

En el cas de venda directa, l’acreditació i el logotip s’han d’exhibir de forma obligatòria en un lloc visible i preferent. En el cas de productes elaborats, el logotip es pot fer-ne constar en l'etiquetatge, sens perjudici de les mencions obligatòries que estableix la normativa vigent en matèria d’etiquetatge.

Destaquem

Identitat visual de venda de proximitat Versions en blanc, negre i color Aplicacions Etiquetes, albarans, cartes de restauració i altres aplicacions Adhesió a la venda de proximitat Tràmits i requisits

Més informació

Data d'actualització:  10.02.2017