• Imprimeix

Publicacions

Guia per a la venda de proximitat de productes agroalimentaris

La Guia per a la venda de proximitat dels productes agroalimentaris neix arran de la publicació del DECRET 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris i té l'objectiu d'atendre la demanda creixent dels productors agraris que es dediquen a la venda de proximitat de tenir una eina d'aplicació de la normativa higienicosanitària. Respon doncs, a la demanda creixent dels productors agraris que es dediquen a la venda de proximitat, per tenir una eina d'aplicació de la normativa higienicosanitària.

Es tracta d'un document elaborat per iniciativa de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a fi d'aportar una idea clara com fer correctament la venda de proximitat perquè els productors agroalimentaris catalans puguin aprofitar plenament aquesta oportunitat i complementar i millorar la seva renda d'explotació.

L'interès pel sistema de venda de proximitat –tant venda directa com en circuit curt– rau en el fet que en els últims temps s'està posicionant com a eina útil per millorar la viabilitat econòmica del camp català en tota la seva extensió i complexitat i, per tant, per incrementar el desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals. Per aquest motiu, Catalunya vol potenciar aquest tipus de venda amb el suport de les administracions; així doncs, la creació de l'acreditació de la venda de proximitat i l'edició d'aquesta Guia són iniciatives que responen en aquesta voluntat.

A través de la venda de proximitat es pot aconseguir un increment del valor afegit i del marge de beneficis del producte venut per part dels productors, i un coneixement i reconeixement del territori, dels productes i de la feina feta per pagesos i ramaders catalans per part dels consumidors; a més, el consum de productes de proximitat produeix un efecte positiu sobre la salut ja que potencia la ingesta de productes frescos, amb més valor nutricional i organolèptic i, per tant, amb més qualitat, i sobre el medi ambient, amb la consegüent disminució de costos energètics de transport.

La redacció d'aquesta Guia ha seguit un procediment atípic, l'ha elaborada un grup de treball format per representants dels diferents departaments de la Generalitat amb competències en matèria de seguretat alimentària i per experts i representants de diverses associacions i institucions que treballen en temes vinculats amb aquesta activitat, com ara Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, RuralCat i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Pàgines68 pàgines
Dades tècniquesDipòsit legal: B. 24037-2013. Edita: Agència Catalana de Seguretat Alimentària. As.lingüístic: Lídia Vàzquez. Disseny gràfic i maquetació: Innovagrafic.com - Pere Mola
On i com obtenir-loPodeu descarregar-vos-la en format PDF.
Any2014
Guia per a la venda de proximitat de productes agroalimentaris