Línies d'ajuts corresponents a altres programes de desenvolupament rural.

Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya

Per fomentar l’ús sostenible de les terres de prats i pastures en zones de muntanya mitjana, millorar el medi ambient i les característiques del territori, buscar l’equilibri territorial a les zones de muntanya mitjana i respondre a l’elevada demanda de zones amb alt grau de conservació del medi.

I fomentar l’aplicació de mètodes de conservació dels ecosistemes agraris en les explotacions ramaderes extensives, amb el manteniment de la gestió racional dels aprofitaments ramaders, la coberta vegetal i el respecte a les càrregues ramaderes admissibles.

Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat

Per conservar els ecosistemes agraris i els seus recursos.

I realitzar una gestió racional dels aprofitaments ramaders de bestiar equí i de la coberta vegetal i incentivar el respecte a les càrregues ramaderes admissibles per aconseguir el millor aprofitament de les superfícies pasturables.

Data d'actualització: 21.04.2017