• Imprimeix

Producció integrada

Objectius
Reduir la contaminació d'aigües i sòls, fomentar la biodiversitat i millorar l'eficiència dels recursos naturals, donant suport a l'adopció de metodologies de producció vegetal que utilitzin al màxim els recursos i mecanismes de producció naturals per tal d'assegurar, a llarg termini, una agricultura sostenible i la protecció dels recursos naturals.

Requisits de la mesura
Disposar d'una superfície mínima on s'ha de dur a terme l'actuació d'1 hectàrea per a tots els cultius, excepte per als cultius hortícoles, que serà de 0,5 hectàrees.
Estar inscrit en el Registre de Productors de Producció Integrada amb la totalitat de la superfície acollida a l'ajut i complir les obligacions que se’n deriven. La sol·licitud d'inscripció al Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) s'haurà d'haver realitzat abans del 30 de juny de l'any en què se sol·licita l'ajut.

Incompatibilitats
Gestió de fertilitzants
Agricultura ecològica

Quantia dels ajuts
S'estableixen els ajuts per hectàrea, any i tipus d’actuació següents:

 • Fruiters de llavor: 189 €/ha
 • Fruiters de pinyol: 188 €/ha
 • Fruita seca - secà (ametller i noguera): 158 €/ha
 • Fruita seca - regadiu (ametller i noguera): 176 €/ha
 • Fruita seca - secà (avellana): 304 €/ha
 • Fruita seca - regadiu (avellana): 358 €/ha
 • Cítrics (taronja, mandarina): 151 €/ha
 • Olivera - secà: 129 €/ha
 • Olivera - regadiu: 147 €/ha
 • Raïm per a vinificació: 145 €/ha
 • Hortalisses aire lliure: 119 €/ha
 • Hortalisses sota plàstic: 224 €/ha
 • Alfals: 41 €/ha
 • Cereals d'hivern: 51 €/ha
 • Cereals d'estiu: 54 €/ha
Data d'actualització:  27.04.2017