Convocatòries d'ajuts del contracte global d'explotació dels anys 2015, 2016 i 2017.

I reglaments comunitaris sobre els ajuts al desenvolupament rural.

Conceptes generals

Contracte global d'explotació

Ajuts 2017

Convocatòries d'ajuts del contracte global d'explotació corresponents al 2017.

Ajuts 2016

Convocatòries d'ajuts del contracte global d'explotació corresponents al 2016.

 • ORDRE ARP/40/2017, de 16 de març,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7335 - 23/03/2017)

 • ORDRE ARP/70/2016, de 5 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7095 - 08/04/2016)

 • ORDRE ARP/347/2016, de 23 de desembre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7276 - 29/12/2016)

 • ORDRE ARP/121/2016, de 23 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7129 - 27/05/2016)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/121/2016, de 23 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016 (DOGC núm. 7129, de 27.5.2016). (DOGC núm. 7147 - 22/06/2016)

Ajuts 2015

Convocatòries d'ajuts del contracte global d'explotació corresponents al 2015

 • ORDRE ARP/68/2017, de 25 d'abril,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7360 - 02/05/2017)

 • ORDRE ARP/257/2016, de 19 de setembre,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7218 - 03/10/2016)

 • ORDRE ARP/198/2016, de 15 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7168 - 22/07/2016)

 • ORDRE ARP/24/2016, de 10 de febrer,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7062 - 19/02/2016)

 • ORDRE AAM/82/2015, de 10 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6853 - 17/04/2015)

 • ORDRE AAM/165/2015, de 29 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6887 - 08/06/2015)

 • ORDRE ARP/198/2016, de 15 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7168 - 22/07/2016)

 • ORDRE ARP/242/2015, de 29 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6928 - 05/08/2015)

Normativa comunitària

Informació relacionada

Data d'actualització: 02.05.2017