Convocatòries d'ajuts del contracte global d'explotació dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018.

I reglaments comunitaris sobre els ajuts al desenvolupament rural.

Conceptes generals

Contracte global d'explotació

Ajuts 2018

Convocatòries d'ajuts del contracte global d'explotació corresponents al 2018.

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/742/2018, d'11 d'abril,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2018 (ref. BDNS 394000) (DOGC núm. 7601, de 18.4.2018) (Correcció d'errades publicada al BOE núm. 119, de 16 de maig). (DOGC núm. 7620 - 16/05/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/742/2018, d'11 d'abril,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2018 (ref. BDNS 394000) (Resolució d'11 d'abril, publicada al BOE núm. 94, de 18 d'abril). (DOGC núm. 7601 - 18/04/2018)

 • ORDRE ARP/35/2018, de 23 de març,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació (Ordre de 23 de març, publicada al BOE núm. 83, de 5 d'abril). (DOGC núm. 7592 - 05/04/2018)

Ajuts 2017

Convocatòries d'ajuts del contracte global d'explotació corresponents al 2017.

 • RESOLUCIÓ ARP/2639/2018, de 9 de novembre,

  per la qual s'incrementa la dotació pressupostària i es modifica la seva distribució, dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents a 2017 convocats mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601). (DOGC núm. 7746 - 13/11/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/2097/2018, de 17 d'agost,

  per la qual s'incrementa la dotació pressupostària dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents a 2017 convocats mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601) (DOGC núm. 7708, de 18.9.2018). (DOGC núm. 7723 - 10/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/700/2017, de 29 de març,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2017 (ref. BDNS 340601). (DOGC núm. 7343 - 04/04/2017)

 • ORDRE ARP/42/2017, de 22 de març,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació. (DOGC núm. 7339 - 29/03/2017)

Ajuts 2016

Convocatòries d'ajuts del contracte global d'explotació corresponents al 2016.

 • ORDRE ARP/40/2017, de 16 de març,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7335 - 23/03/2017)

 • ORDRE ARP/347/2016, de 23 de desembre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7276 - 29/12/2016)

 • ORDRE ARP/121/2016, de 23 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7129 - 27/05/2016)

 • ORDRE ARP/70/2016, de 5 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7095 - 08/04/2016)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/121/2016, de 23 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016 (DOGC núm. 7129, de 27.5.2016). (DOGC núm. 7147 - 22/06/2016)

Ajuts 2015

Convocatòries d'ajuts del contracte global d'explotació corresponents al 2015

 • ORDRE ARP/68/2017, de 25 d'abril,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7360 - 02/05/2017)

 • ORDRE ARP/257/2016, de 19 de setembre,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7218 - 03/10/2016)

 • ORDRE ARP/198/2016, de 15 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7168 - 22/07/2016)

 • ORDRE ARP/24/2016, de 10 de febrer,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7062 - 19/02/2016)

 • ORDRE ARP/242/2015, de 29 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6928 - 05/08/2015)

 • ORDRE AAM/165/2015, de 29 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6887 - 08/06/2015)

 • ORDRE AAM/82/2015, de 10 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6853 - 17/04/2015)

Informació relacionada

Data d'actualització: 13.11.2018