• Imprimeix

Normativa

Convocatòries d'ajuts del contracte global d'explotació dels anys 2015 i 2016.

I reglaments comunitaris sobre els ajuts al desenvolupament rural.

Conceptes generals

Contracte global d'explotació

Ajuts 2016

Convocatòries d'ajuts del contracte global d'explotació corresponents al 2016.

 • ORDRE ARP/40/2017, de 16 de març,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7335 - 23/03/2017)

 • ORDRE ARP/70/2016, de 5 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7095 - 08/04/2016)

 • ORDRE ARP/347/2016, de 23 de desembre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7276 - 29/12/2016)

 • ORDRE ARP/121/2016, de 23 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7129 - 27/05/2016)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/121/2016, de 23 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016 (DOGC núm. 7129, de 27.5.2016). (DOGC núm. 7147 - 22/06/2016)

Ajuts 2015

Convocatòries d'ajuts del contracte global d'explotació corresponents al 2015

 • ORDRE ARP/257/2016, de 19 de setembre,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7218 - 03/10/2016)

 • ORDRE ARP/198/2016, de 15 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7168 - 22/07/2016)

 • ORDRE ARP/24/2016, de 10 de febrer,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7062 - 19/02/2016)

 • ORDRE AAM/82/2015, de 10 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6853 - 17/04/2015)

 • ORDRE AAM/165/2015, de 29 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6887 - 08/06/2015)

 • ORDRE ARP/198/2016, de 15 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7168 - 22/07/2016)

 • ORDRE ARP/242/2015, de 29 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6928 - 05/08/2015)

Normativa comunitària

Informació relacionada

Data d'actualització: 23.03.2017