• Imprimeix

Camins rurals

Catalunya té 98.375 km de camins rurals públics.

Catalunya té 22 comarques rurals (comarques amb una mitjana de població inferior a 100 habitants/Km2), les quals representen el 61% de la superfície i acullen el 10% de la població. Si ho mirem a nivell de municipi, el 19,2% de la població de Catalunya viu en municipis de menys de 10.000 habitants i el 5% viu en municipis de menys de 2.000 habitants.

La primera dificultat per a un desenvolupament equilibrat i sostingut del territori és l'aïllament i de la mateixa manera, la principal font de riquesa és la facilitat de comunicació i la interrelació.

D'aquí la importància d'apropar el món rural al conjunt de la societat, com a dret, com a factor de normalitat, com a base per al seu desenvolupament econòmic i com a garantia d'accés als serveis més essencials com la sanitat i l'educació així com a fi de fomentar l'equilibri territorial.

A més, l’arranjament de camins facilita el pas per punts d’interès turístic, cultural o mediambiental i, en conseqüència, es contribueix a diversificar l’economia de l’entorn rural com zones de muntanya i altres més desafavorides econòmicament.

Mapes de Catalunya amb el nombre d'habitants i la "ruralitat" segons OCDE

Font: Departmanet d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

A partir de la digitalització dels camins del mapa topogràfic de Catalunya (E: 1/5000) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), s'ha obtingut que la longitud total de camins i senders que tenim a Catalunya és de 181.216 km.

Dels quals, 98.375 km són de camins rurals públics.

Una de les característiques de la xarxa de camins rurals públics a Catalunya és la gran densitat que tenen.

Procés de Digitalització de camins rurals

Procés de Digitalització de camins rurals

Camins rurals públics

Camins rurals públics

Xarxa de camins rurals del Bages

Xarxa de camins rurals del Bages

Aspectes econòmics

 • Facilitar l'accés a les finques.
 • Fixar l'activitat econòmica i millorar-ne la rendibilitat.
 • Potenciar el manteniment i la modernització de les explotacions agràries.
 • Afavorir l'agricultura de proximitat.
 • Facilitar l'establiment i desenvolupament de noves activitats rurals complementàries.

Aspectes mediambientals

 • Preservar el paisatge i l'entorn rural.
 • Afavorir l'accés al medi natural.
 • Facilitar les tasques de prevenció, control i extinció d'incendis forestals.

Aspectes culturals

 • Afavorir l'accés a elements del patrimoni cultural i arquitectònic
 • Conservar la cultura vinculada al món rural. Tradicions culturals.

Aspectes socials

 • Corregir el dèficit estructural històric al món rural.
 • Reconèixer el paper de les infraestructures rurals.
 • Reconèixer el paper de les infraestructures rurals.
 • Frenar el despoblament i fomentar el retorn al món rural.
 • Permetre la reassignació de funcions del territori rural.
 • Facilitar l’accés de la població del món rural als serveis bàsics.
 • Disminució del temps necessari per a recórrer la distància entre els nuclis de població més aïllats i les seves poblacions de referència

Aspectes demogràfics

 • Esponjar la densitat de població de Catalunya.

Les infraestructures viàries rurals, per tant, són vitals per garantir l'accessibilitat a tot el territori rural català, a més l'activitat econòmica es veu reduïda si no es disposa d'infraestructures bàsiques adequades, amb les mínimes condicions de transitivitat, seguretat i comoditat.

Les actuacions adreçades al condicionament de camins rurals són realitzades directament pel Departament, o bé mitjançant empreses instrumentals, com INFRAESTRUCTURES.cat o TRAGSA.

El Departament també subscriu convenis amb d'altres administracions per a la realització de determinades infraestructures.

Aspcetes econòmics
Aspectes culturals

Aspectes culturals

Camí rural

Camí rural

Aspctes demogràfics

Aspctes demogràfics

Resultat de l'enquesta de la Fundació del Món Rural

Font: Fundació Món Rural 2010

Data d'actualització:  30.11.2012