• Imprimeix

Ajuts per a actuacions de millora i modernització de les xarxes de regadius

Les obres les poden sol·licitar i les han de realitzar les comunitats de regants o altres comunitats d’usuaris d’aigües, principalment vinculades al regadiu que siguin corporacions de dret públic segons l’indicat en l’article 81 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que siguin titulars d’infraestructures de regadiu i disposin del corresponent dret d’aigua.

Mitjançant les convocatòries d’ajuts ORDRE AAR/165/2007, ORDRE AAR/334/2009 i ORDRE AAM/309/2011, emmarcades dins el PDR 2007-2013 i l’ORDRE ARP/270/2015 dins el PDR 2014-2020, s’han auxiliat diverses inversions per a la millora i la modernització de regadius.
 
Els serveis tècnics del DARP han certificat la correcta finalització d’aquestes obres que han suposat els següents imports:
 

 

 

Visor d'ajudes concedides en aplicació de l'Ordre de Regadius 2015 (ORDRE ARP/270/2015)

Quantitats certificades i pagades corresponents a l'any 2016 i subvencions previstes per als anys 2017 i 2018.

Informació d'ús: Es mostren en groc els municipis on s'ubiquen les actuacions de regadius beneficiàries d'ajudes. Atanseu-vos al municipi que vulgueu consultar i cliqueu a sobre. S'obrirà una finestra amb els detalls de les actuacions i les quantitats econòmiques. Pareu atenció a les fletxetes en la part superior de la finestra que s'obre, ja que poden haver-hi diverses actuacions en un mateix municipi.

 

 

Aquests ajuts formen part de les inversions en actius físics (Mesura 04) del Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 i gaudeixen de cofinançament amb el fons FEADER de la Unió Europea.

Data d'actualització:  22.10.2018