• Imprimeix

Ajuts per a actuacions de millora i modernització de les xarxes de regadius

Les obres les poden sol·licitar i les han de realitzar les comunitats de regants o altres comunitats d’usuaris d’aigües, principalment vinculades al regadiu que siguin corporacions de dret públic segons l’indicat en l’article 81 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que siguin titulars d’infraestructures de regadiu i disposin del corresponent dret d’aigua.

subvencions

 

 

Aquests ajuts formen part de les inversions en actius físics (Mesura 04) del Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 i gaudeixen de cofinançament amb el fons FEADER de la Unió Europea.

Mitjançant les convocatòries d’ajuts ORDRE AAR/165/2007, ORDRE AAR/334/2009 i ORDRE AAM/309/2011, emmarcades dins el PDR 2007-2013 i l’ORDRE ARP/270/2015 dins el PDR 2014-2020, s’han auxiliat diverses inversions per a la millora i la modernització de regadius. Els serveis tècnics del DARP han certificat la correcta finalització d’aquestes obres que han suposat els següents imports:

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
Inversió (€) 6.204.702 10.075.066 7.099.893 3.248.023 11.950.695 3.945.870 6.516.935 5.432.936 0 3.256.884 10.861.770 68.592.774
Total subvenció (€) 3.456.244 5.137.871 3.582.181 1.514.323 5.854.990 2.181.225 3.822.276 2.937.726 0 1.558.389 5.140.625 35.185.850
Subvenció FEADER (€) 794.936 1.181.710 823.902 348.294 1.346.648 900.000 1.146.683 881.318 0 670.107 2.210.469 10.304.067
Subvenció DARP (€) 2.661.308 3.956.161 2.758.279 1.166.029 4.508.342 1.281.225 2.675.593 2.056.408 0 888.282 2.930.156 24.881.783

 

 

Visor d'ajudes concedides en aplicació de l'Ordre de Regadius 2015 (ORDRE ARP/270/2015).

Quantitats certificades i pagades corresponents a l'any 2016 i subvencions previstes per als anys 2017 i 2018.

Informació d'ús: Es mostren en groc els municipis on s'ubiquen les actuacions de regadius beneficiàries d'ajudes. Atanseu-vos al municipi que vulgueu consultar i cliqueu a sobre. S'obrirà una finestra amb els detalls de les actuacions i les quantitats econòmiques. Pareu atenció a les fletxetes en la part superior de la finestra que s'obre, ja que poden haver-hi diverses actuacions en un mateix municipi.

Data d'actualització:  23.04.2018