• Imprimeix

Informació pública

Projectes que es troben en tràmit d'informació pública o altres situacions en aplicació de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Data d'actualització:  25.09.2018