• Imprimeix

Impacte econòmic de les ajudes de la PAC

Imatge

La Política Agrícola Comuna (PAC) és la resposta europea a la necessitat d'oferir un nivell de vida digne a 22 milions d'agricultors i treballadors agrícoles, així com un subministrement d'aliments estable, variat i segur als seus 500 milions de ciutadans.

Com a política comuna dels 28 països de la UE, la PAC reforça la competitivitat i la sostenibilitat de l'agricultura de la Unió mitjançant, pagaments directes dirigits a estabilitzar els ingressos agrícoles, i el finançament de projectes per satisfer necessitats específiques dels països a través dels programes de desenvolupament rural nacionals (o regionals), que també abasten l'economia rural en general.

La PAC també preveu una sèrie de mesures de mercat, incloses eines complementàries, com ara les etiquetes de qualitat o la promoció dels productes agrícoles de la UE, que completen l'acció de la PAC en suport dels agricultors.

El pressupost de la PAC per al període 2014-2020 preveu un total de 408 310 milions EUR en fons de la UE, dels quals 308.730 milions EUR es destinen a pagaments directes i mesures de mercat (l'anomenat primer pilar) i 99 580 milions EUR, al desenvolupament rural (l'anomenat segon pilar).

Des de l'any 2011 l'import de les ajudes econòmiques de la PAC a Catalunya en ajudes directes i en desenvolupament rural són més de 2.700 M€.

 
  Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Any 2016 Any 2017 Total
Total 436.993.592 409.846.017 430.053.560 419.265.485 384.937.339 347.292.439 396.265.035 2.733.137.392
Fons operatius 15.628.797 15.830.885 16.119.788 18.395.520 18.892.722  19.449.217   104.316.928
Fruita escoles  1.834.471  1.744.246  1.085.765  765.041  1.438.061  1.591.846 2.156.502  10.615.932
Pagaments directes  267.506.016  271.541.871  267.494.252  263.141.918  263.866.229  264.043.334 264.083.049 1.861.961.482
Sector ramader  359.012  383.784  507.484  454.826  433.849  421.314 444.634 3.004.904
Sector vitícola 19.963.643 21.244.575 17.166.150 12.359.229 17.566.533 17.456.480 17.326.273 123.082.883
Programa desenvolupament rural * 131.701.652 99.100.656 127.680.122 124.148.651 82.739.946 64.784.235 112.254.576 630.155.262

 * Despesa pública total

Data d'actualització:  21.12.2018

Fons europeus agrícoles FEAGA i FEADER

Informe Octubre 2018 - FEGA exercici 2018 (16.10.2017/15.10.2018) 

20/11/2018

Europa - Beneficiaris de la PAC

Webs dels estats membres de la informació de beneficiaris del ajuts de la PAC

Fons europeus

Informació actualitzada sobre els fons europeus d’interès per a Catalunya #FonsUECat

#FonsUECat #FonsUECat

Informació actualitzada sobre els fons europeus d’interès per a Catalunya