• Imprimeix

Impacte econòmic de les ajudes de la PAC

Imatge

La Política Agrícola Comuna (PAC) és la resposta europea a la necessitat d'oferir un nivell de vida digne a 22 milions d'agricultors i treballadors agrícoles, així com un subministre d'aliments estable, variat i segur als seus 500 milions de ciutadans.

Com a política comuna dels 28 països de la UE, la PAC reforça la competitivitat i la sostenibilitat de l'agricultura de la Unió mitjançant, pagaments directes dirigits a estabilitzar els ingressos agrícoles, i el finançament de projectes per satisfer necessitats específiques dels països a través dels programes de desenvolupament rural nacionals (o regionals), que també abasten l'economia rural en general.

La PAC també preveu una sèrie de mesures de mercat, incloses eines complementàries, com ara les etiquetes de qualitat o la promoció dels productes agrícoles de la UE, que completen l'acció de la PAC en suport dels agricultors.

El pressupost de la PAC per al període 2014-2020 preveu un total de 408 310 milions EUR en fons de la UE, dels quals 308.730 milions EUR es destinen a pagaments directes i mesures de mercat (l'anomenat primer pilar) i 99 580 milions EUR, al desenvolupament rural (l'anomenat segon pilar).

Data d'actualització:  19.05.2017

Destaquem

Fons europeus agrícoles FEAGA i FEADER

Informe Agost 2017 - FEGA exercici 2017 (16.10.2016/15.10.2017) 

18/07/2017

Europa - Beneficiaris de la PAC

Webs dels estats membres de la informació de beneficiaris del ajuts de la PAC

Fons europeus

Informació actualitzada sobre els fons europeus d’interès per a Catalunya #FonsUECat