La Política Agrària Comuna (PAC), des del seu naixement l'any 1962, ha estat un dels elements vertebradors de la Unió Europea (UE) i la receptora d'una part molt important del pressupost comunitari. Creada en el context d’una economia de postguerra, els seus objectius eren garantir l'abastiment d'aliments a la població i uns preus als productors que els permetessin una renda equitativa.

La reforma de 1992 va suposar un gran canvi, ja que es va substituir el suport als preus, per uns pagaments directes als productors en funció de les hectàrees i caps de bestiar produïts, reduint molt els fons destinats a les mesures de mercat. S'introdueix la responsabilitat dels agricultors envers al respecte del medi ambient i a la utilització dels recursos naturals.

L'any 2000 s'amplia la PAC amb la introducció d'una nova política de desenvolupament rural, amb l'objectiu de fomentar noves iniciatives rurals i ajudar als agricultors a reestructurar les seves explotacions, diversificar la seva producció i millorar la comercialització dels seus productes.

L'any 2003, en una nova reforma, es suprimeix la connexió entre les ajudes i la producció. Així els agricultors reben un ajut a la renda, el pagament únic, que no està vinculat a la producció sinó al compliment de determinades normes de respecte del medi ambient, seguretat alimentària i de benestar animal. Amb aquesta PAC es pretén que la presa de decisions productives es faci en funció del mercat i no dels ajuts, augmentant així la competitivitat de les explotacions i la qualitat dels productes. L'aplicació del pagament únic per explotació a Catalunya s'aplica des de l'any 2006.

La PAC s'estructura en dos pilars, amb diferents formes finançament:

  • Primer Pilar: la major part dedicat als ajuts directes a les explotacions i una petita part a mesures de mercat, amb finançament exclusiu amb fons de la UE.
  • Segon Pilar: amb un pes inferior al del primer pilar, es correspon a mesures de foment de desenvolupament rural, cofinançades per la UE, els estats i les regions.


La nova etapa 2014-2020 vol propiciar un canvi radical de la PAC amb l’horitzó de l’any 2020. Ara per ara, es mantenen molts dels mecanismes i programes que es venien desenvolupant fins ara.

 

Data d'actualització:  30.07.2015