Període 2014-2020

 • ORDRE ARP/242/2015, de 29 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6928 - 05/08/2015)

 • ORDRE AAM/97/2015, de 20 d'abril,

  per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i control d'aquests pagaments, i es convoquen els corresponents a 2015. (DOGC núm. 6859 - 27/04/2015)

 • ORDRE AAM/82/2015, de 10 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6853 - 17/04/2015)

 • ORDRE AAM/31/2015, de 19 de febrer,

  per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2015. (DOGC núm. 6820 - 27.02.2015).

 • REIAL DECRET 1172/2015, de 29 de desembre,

  pel qual es modifica el Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, el Reial Decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrícola Comuna, i el Reial Decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles. (BOE núm. 312 - 30/12/2015)

 • ORDRE AAA/872/2015, de 12 de maig,

  per la que es modifiquen, per l'any 2015, diversos terminis establerts en el Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajut, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural i en el Reial Decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre asignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna. (BOE núm. 114 - 13/05/2015)

 • ORDRE AAA/544/2015, de 30 de març,

  que estableix els coeficients de repartiment a utilitzar per al càlcul del valor inicial dels drets de pagament bàsic per a realitzar la primera assignació de drets en la campanya 2015 en el cas que l’agricultor declari superfície en més d’una regió. (BOE núm. 78 - 01/01/2015)

 • REIAL DECRET 1075/2014, de 19 de desembre,

  sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió de control i dels pagaments directes i dels pagaments a desenvolupament rural. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1076/2014, de 19 de desembre,

  sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1077/2014, de 19 de desembre,

  que regula el Sistema d'Informació Geogràfica de parcel·les agrícoles. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1078/2014, de 19 de desembre,

  que estableix les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1079/2014, de 19 de desembre,

  per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1080/2014, de 19 de desembre,

  que estableix el règim de coordinació de les autoritats de gestió dels programes de desenvolupament rural per al període 2014-2020 (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 9/2015, de 16 de gener,

  que regula les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene a la producció primària agrícola (REGEPA). (BOE 24 - 28.1.2015)

 • ORDRE AAA/544/2015, de 30 de març,

  que estableix els coeficients de repartiment a utilitzar per al càlcul del valor inicial dels drets de pagament bàsic per a realitzar la primera assignació de drets en la campanya 2015 en el cas que l’agricultor declari superfície en més d’una regió. (BOE núm. 78 - 01/01/2015)

 • REIAL DECRET 320/2015, de 24 d’abril,

  que modifica els Reials Decrets 1075/2014, de 19 de desembre, 1076/2014, de 19 de desembre, 1077/2014, de 19 de desembre i 1078/2014, de 19 de desembre, dictats per a l’aplicació a l’estat de la Política Agrària Comuna. (BOE 99 – 25/04/2015)

Data d'actualització:  06.09.2016