• Imprimeix

Consulta de drets de pagament bàsic

Consulta de drets de pagament bàsic

Aquesta assignació s’ha realitzat a les persones que van sol·licitar l’admissió al regim de pagament bàsic mitjançant la DUN 2015 i que complien els requeriments establerts.

Camps de conreu

El director general de Desenvolupament Rural, mitjançant edicte publicat al DOCG de 31/03/2016, ha dictat resolució sobre l’assignació definitiva del valor i nombre definitiu drets de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna (PAC), que seran vigents pel període 2015-2020.

Les persones interessades podran consultar a partir de dijous 31 de març de 2016 la seva assignació de drets a la base de dades de Consulta pública d'ajuts directes prèvia identificació amb el codi d’usuari i contrasenya que s’ha facilitat a les persones agricultores per la DUN 2016.

Mitjançant aquesta consulta es podrà visualitzar i imprimir els drets assignats per cada regió i el seu valor per als anys 2015 a 2019.

Cal recordar que el valor dels drets de pagament bàsic s'ha establert en base a un model complex de regionalització i s’ha establert com a referència la campanya 2013.

Contra la resolució d'assignació definitiva de drets de pagament bàsic, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes des de la data de publicació de l'edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El pagament bàsic és l’ajut directe més important a les explotacions agràries, tant en nombre de beneficiaris com en import pagat, essent una de les actuacions prioritàries de la Política Agrària Comuna (PAC). Es tracta d’un ajut als agricultors que té com a objectiu fonamental el suport a la renda i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions, contribuint així, a evitar l’abandonament de les terres i de l’activitat agrària, el despoblament del medi rural, i a fomentar l’equilibri territorial i l’obtenció i subministrament d’aliments a la població.

 

Assignats 833.740,02 drets de pagament bàsic a 48.985 agricultors de Catalunya

Consulta de drets de pagament bàsic

Assignació definitiva

Data d'actualització: 31.03.2016