• Imprimeix

Règim de petits agricultors

Règim simplificat dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna que s’aplica a partir de 2015

Montmagastre. Noguera

Montmagastre. Noguera

Sol·licitud anual d’ajuts més senzilla. Consideració automàtica d’agricultor actiu a partir de 2016.

Les persones perceptores d’ajuts directes amb imports inferiors a 1.250€ el 2015, s’inclouen automàticament en el règim per a petits agricultors.

Aquest règim suposa una simplificació de la sol·licitud anual dels ajuts, entre d'altres avantatges.

A través de l'aplicació de la consulta pública d'ajuts directes, es pot consultar si s'ha quedat inclòs en el règim per a petits agricultors. Per accedir a l'aplicació cal utilitzar el codi i contrasenya lliurats per la Declaració Única Agrària DUN 2017.

Els agricultors que hi vulguin renunciar ho podran fer a través de la Declaració Única Agrària 2017, i en el termini de la sol·licitud dels ajuts.

Sol·licitud anual d’ajuts més senzilla. Consideració automàtica d’agricultor actiu a partir de 2016

Els avantatges d’estar inclòs al règim per a petits agricultors són:

  • Sol·licitud anual d’ajuts més senzilla
  • Consideració automàtica d’agricultor actiu a partir de la campanya 2016
  • No caldrà aplicar les pràctiques agrícoles del pagament verd o greening
  • No hi haurà controls ni sancions per condicionalitat derivats dels ajuts directes
  • Els drets de pagament activats el 2015 es consideren utilitzats per tot el període (2015-2019) i no es retiraran en cas de no utilització
  • L’import calculat per la campanya 2015, que correspon al valor total  dels ajuts directes que se li puguin concedir a l'agricultor/a, es mantindrà constant per a totes les campanys si es compleixen els compromisos per a la concessió de l’ajut
  • No es publiquen els noms a la llista anual de beneficiaris dels ajuts directes

 

Els desavantatges d’estar inclòs al règim de petit agricultor són:

  • En el cas de cessions de drets per venda o arrendament, cal la renúncia prèvia del cedent al règim de petits agricultors

Els compromisos dels beneficiaris d’aquest règim per a petits agricultors:

  • Declarar i mantenir un nombre d’hectàrees admissibles, com a mínim igual al nombre de drets de pagament bàsic activats el 2015.

A través de l’aplicació de consulta pública d'ajuts directes, cada agricultor pot consultar si ha quedat inclòs en el règim per a petits agricultors.

Informació relacionada

Cal fer el tràmit a la Declaració única agrària 2017, utilitzant l'aplicatiu de la DUN, i en el termini de sol·licitud d'ajuts.

Data d'actualització:  07.02.2017