• Imprimeix

Règim de petits agricultors

Règim simplificat dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna que s’aplica a partir de 2015

Montmagastre. Noguera

Montmagastre. Noguera

 

Es tracta d'un règim simplificat on es sol·licita únicament aquest ajut i que és incompatible amb qualsevol altre ajut directe.

Sol·licitud anual d'ajuts més senzilla. Consideració automàtica d'agricultor actiu a partir de 2016.

Només accessible als agricultors inclosos des de la campanya 2015.

L'import a percebre es la suma dels ajuts directes percebuts en 2015 i es manté constant fins el 2019 si és compleixen els compromisos de concessió de l'ajut.

Les persones perceptores d'ajuts directes amb imports estimats d'ajuts 2015 inferiors a 1.250€ a 15.10.2015, es van incloure automàticament en el règim per a petits agricultors.

El sol·licitant, a través de l'aplicació Consulta pública d’ajuts directes, pot visualitzar si està inclòs en el règim per a petits agricultors. Per accedir a l'aplicació cal utilitzar el codi i contrasenya lliurats per la Declaració Única Agrària de cada campanya.

Els agricultors que vulguin renunciar a aquest règim ho poden fer, a la DUN de cada campanya en el termini ordinari de sol·licitud d’ajuts.

Sol·licitud anual d’ajuts més senzilla. Consideració automàtica d’agricultor actiu a partir de 2016

Els avantatges d’estar inclòs al règim per a petits agricultors són:

  • Sol·licitud anual d’ajuts més senzilla
  • Consideració automàtica d’agricultor actiu a partir de la campanya 2016
  • No cal aplicar les pràctiques agrícoles del pagament verd o greening
  • Exempt de controls per condicionalitat a efectes del Règim de Petits Agricultors
  • L’import calculat per la campanya 2015, que correspon al valor total dels ajuts directes que li van concedir a l'agricultor/a, es mantindrà constant per a totes les campanyes si es compleixen les condicions per a la concessió de l’ajut
  • No es publiquen els noms a la llista anual de beneficiaris

 

A tenir en compte: 

  • En el cas de cessions de drets per venda o arrendament, cal la renúncia prèvia del cedent al règim de petits agricultors

Les condicions per mantenir-se dins del règim per a petits agricultors:

  • Declarar i mantenir un nombre d’hectàrees admissibles, com a mínim igual al nombre de drets activats el 2015 
  • Si un/a agricultor/a no utilitza els drets durant dos anys consecutius, aquests drets passaran a la reserva nacional

A través de l’aplicació de Consulta pública d'ajuts directes, cada agricultor pot consultar si ha quedat inclòs en el règim per a petits agricultors.

Informació relacionada

Cal fer el tràmit a la Declaració única agrària 2017, utilitzant l'aplicatiu de la DUN, i en el termini de sol·licitud d'ajuts.

Data d'actualització:  20.04.2017