• Imprimeix

Reserva nacional

La reserva nacional de drets de pagament bàsic constitueix una via d’accés al règim de pagament bàsic amb la finalitat de poder assignar drets de pagament bàsic als/a les agricultors/ores que es trobin en algun dels supòsits següents:

  • Agricultors/ores legitimats a rebre drets o augmentar el seu import per sentència judicial ferma o acte administratiu ferm
  • Joves agricultors/ores que inicien l’activitat agrària
  • Agricultors/ores que inicien l’activitat agrària
  • Agricultors/ores que no han tingut accés a l’assignació de drets de pagament bàsic 2015 per causa de força major o circumstàncies excepcionals

Com fer el tràmit

La sol·licitud de drets de la reserva nacional s’ha de tramitar juntament amb la DUN 2017.

Informació relacionada

Data d'actualització:  22.02.2017