• Imprimeix

Programa de desenvolupament rural

El Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als sectors agraris i forestals. La Comissió Europea el va aprovar el 28 de juliol de 2015

#FonsUECat #FonsUECat

Informació actualitzada sobre els fons europeus d’interès per a Catalunya