• Imprimeix

Document PDR

La Comissió Europea va aprovar el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2014 - 2020 el 28 de juliol de 2015.

El Departament va presentar el 22 de juliol de 2014 a la Comissió Europea el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2014 - 2020, en el termini previst dins la negociació de la nova Política Agrària Comuna (PAC).

El procés de programació del PDR ha comptat amb una àmplia participació pública, articulada a través del portal d’Agricultura accessible des de e-Catalunya. Aquest es va iniciar el mes de novembre passat, amb una primera fase per valorar els documents de diagnosi i la priorització de les necessitats identificades, i es van recollir també aportacions en l’anàlisi DAFO i en les necessitats, i una segona fase al mes de maig on es va posar a consulta l’estratègia, les mesures, assignació pressupostària, així com la delimitació de les zones rurals. Durant el procés de construcció del PDR 2014-2020, el departament ha estat acompanyat dels membres del Comitè de Seguiment del PDR, que, mitjançant grups de treball, han col·laborat en la seva elaboració.

El PDR preveu una despesa pública total de 810,4 milions d’euros, dels quals el Govern de Catalunya n'aporta el 50%, amb una inversió global que representa de més de 403 milions d’euros.

El nou PDR per al període 2014-2020, s’estructura a partir de 4 grans eixos d’acció:

  • Economia i ocupació: Fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentació, forestal i les zones rurals.
  • Joves: Establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social.
  • Canvi climàtic: Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.
  • Innovació: Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.


La Comissió Europea va aprovar el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2014 - 2020 el 28 de juliol de 2015. 

Els documents estan redactats en castellà, atès que així s’han lliurat a la Comissió per a la seva aprovació.

Document de programació i annexes

Criteris de selecció

  • Criteris de selecció de les operacions pdf icon [660,92 KB ]

    Els criteris de selecció són les condicions que estableix l'Autoritat de gestió per classificar els projectes i assegurar així la priorització de l'ajuda a aquells projectes que millor atenguin les necessitats identificades en l'anàlisi DAFO i els objectius i estratègia que estableix el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (PDR).

Comitè de seguiment

Altres informacions

Data d'actualització:  05.09.2017