• Imprimeix

Seguiment i avaluació

Programa de desenvolupament rural (PDR). Període 2014-2020

D’acord amb els Reglaments (UE) núm. 1303/2013 i 1305/2013, del Parlament i del Consell Europeu, de 17 de desembre de 2013, abans del 30 de juny de cada any (des de l’any 2016 fins l’any 2024 inclòs) s’ha de presentar a la Comissió Europea un informe anual sobre l’execució del PDR en l’any natural anterior amb l’objectiu d’analitzar la seva implementació en relació a les dades financeres i els seus indicadors comuns i específics (definits en base a l’Annex IV del Reglament d’Execució (UE) núm. 808/2014, de la Comissió Europea, de 17 de juliol de 2014.

L’informe segueix l’estructura definida a l’Annex VII del Reglament d’Execució (UE) núm. 808/2014 i al Marc de seguiment i avaluació de la política agrícola comú 2014-2020 i ha de ser aprovat pel Comitè de Seguiment del Programa i, posteriorment, per la Comissió Europea.

D’acord amb l’article 50 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 s’han de posar a disposició del públic els informes anuals d’execució, així com un resum del seu contingut per a la ciutadania.

 

Destaquem

Document PDR 2014-2020

Versió 5.1 (26 d'abril de 2018)

2015

2016

Data d'actualització: 16.02.2018