• Imprimeix

Centre de Formació d'Estudis Agrorurals

Què fem?

El Centre de Formació i Estudis Agrorurals (CFEA), adscrit a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, té entre els seus objectius assegurar la formació permanent dels/de les empleats/des públics del DARP, en la doble vessant de la qualificació per al lloc de treball i el reforçament de la carrera administrativa. Per aconseguir-lo disposa del Pla Anual de Formació (PAF), elaborat amb la participació de totes les unitats i els treballadors/es del DARP, i d’una oferta formativa externa molt diversa a la qual els treballadors/es poden accedir.

  • Estudiar les necessitats formatives dels/ les empleats/des públics del seu àmbit d’actuació i elaborar el Pla Anual de Formació corresponent.
  • Elaborar estudis i treballs sobre temes administratius i tècnics relacionats amb la formació i el reciclatge en matèria agrorural.
  • Realitzar les activitats formatives en matèria agrorural (Pla Anual de Formació del DARP) i aquelles altres que se li encomanin.
  • Coordinar i programar l'elaboració del material de formació i divulgació, com ara vídeo i multimèdia.
  • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Aquestes funcions s'exerceixen en coordinació amb el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

El Centre imparteix formació en aquests àmbits:

 • Organització administrativa i qualitat del servei
 • Produccions agrícoles, ramaderes i pesqueres
 • Indústria i qualitat agroalimentària
 • Desenvolupament rural i polítiques comunitàries
 • Formació de formadors i transferència
 • Aplicacions informàtiques
 • Forest i gestió del medi
 • Quatre aules de formació equipades amb sistemes de projecció i suport a la comunicació:
  • Aula de 30 places (A1)
  • Aula de 60 places amb un equip de traducció simultània (A2)
  • Aula de 20 places (A3)
  • Aula informàtica amb 29 punts de treball (A4)
 • Zona enjardinada per activitats formatives outdoor
 • Cafeteria i menjador en règim d'autoservei
 • Zona d'aparcament

Darrers vídeos

S'han trobat 12 resultats.

Autor:  Data de publicació:  Mida:  Utilització de les imatges i vídeos Avís: Es poden utilitzar les imatges i vídeos que estiguin subjectes a una llicència que així ho permeti (per exemple llicències Creative Commons). En cas de dubte, cal consultar l'organisme que apareix com a autor. Comparteix a: /web/resources/fwkResponsive/fpca_subcapcalera/img/NG_ico_twitter.png /web/resources/fwkResponsives/common/img/playIcon.png /web/resources/fwkResponsive/fpca_subcapcalera/img/NG_ico_facebook.png
Presentació Forestal Catalana: 30è aniversari
veure video
Entrevistes als ponents del 5è Simposi de Producció Agroalimentària Ecològica. Conreus extensius
veure video
Experiències exportadores del sector agroalimentari català. Una oportunitat per als nous emprenedors
veure video
Entrevistes als ponents del 4t Simposi de Producció Agroalimentària Ecològica
veure video
Premis PITA2013
veure video
Bioeconomia circular: una oportunitat social al territori
veure video
Introducció al maneig segur del bestiar
veure video
La truita comuna a Catalunya
veure video
Jornada de demostració d'equips d'aplicació de fitosanitaris per a conreus extensius i d'estacions ITEAF
veure video
Premi a la innovació tecnològica agroalimentària 2011-2012
veure video

Materials

Documentació dels cursos impartits recentment

Data d'actualització: 14.02.2018