• Imprimeix

Normativa

  • ORDRE AAM/224/2012, de 24 de juliol,

    de regulació de la formació i el procediment per a l'acreditació i la formació contínua del personal tècnic de les entitats d'assessorament agrari de Catalunya. (DOGC núm. 6182 - 31/07/2012)

  • DECRET 9/2012, de 17 de gener,

    relatiu al Sistema d'assessorament agrari a Catalunya. (DOGC núm. 6048 - 19/01/2012)