• Imprimeix

Quadern sobre seguretat i salut laboral

Quadern sobre Seguretat i Salut Laboral per a les entitats d'assessorament agrari de Catalunya

Portada

El Sistema d'assessorament agrari de Catalunya es troba regulat pel Decret 9/2012, de 17 de gener. Anteriorment al Decret 9/2012, de 17 de gener, la Seguretat Laboral estava inclosa com a àrea d'assessorament. Amb la publicació d'aquest Decret es reconeix que l'àmbit competencial d’aquest tema correspon íntegrament al Departament d’empresa i Ocupació. Tot i això es considera de gran utilitat adquirir uns coneixements sobre la matèria per a poder tenir criteris tècnics a l'hora d'assessorar les explotacions agràries.

Aquesta guia és un document de suport per al personal tècnic assessor que recull aspectes importants per a informar correctament a les explotacions agràries sobre la normativa que els hi és aplicable en matèria de seguretat laboral.

Data d'actualització:  15.07.2013