• Imprimeix

Ajuts a la cooperació per a la innovació

maquinària rellotge

Per al període 2014-2020, la innovació constitueix, juntament amb el medi ambient i el canvi climàtic una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea.

La innovació és fonamental per promoure un sector eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats, productiu i amb baix nivell d'emissions, que garanteixi un desenvolupament sostenible de les zones rurals, així com l'augment de la competitivitat i la diversificació del sector.

En línia amb aquesta prioritat, un dels objectius o reptes del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya és estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Dins d'aquest marc, el PDR de Catalunya per al període de programació 2014-2020, preveu els ajuts destinats a la cooperació per a la innovació: grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

Aquests ajuts permetran portar a terme projectes innovadors per part de Grups Operatius (agrupació d'entitats, entre elles persones productores, empreses o indústries del sector agroalimentari o forestal, cooperatives, persones assessores, universitats i centres de recerca i d'altres agents del sector agroalimentari i rural), que s'associïn per tal de resoldre un problema específic sectorial i/o territorial o per aprofitar una oportunitat. Aquests grups promouran la difusió dels resultats d'aquests projectes.