• Imprimeix

Emprenedoria

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (en endavant el departament) vol fomentar l'esperit emprenedor entre els joves del sector agrari i ofereix la possibilitat de participar en grups d'emprenedoria que generen entorns d'excel·lència amb l'objectiu d’aportar els coneixements i les experiències necessàries perquè els joves empresaris agraris puguin desenvolupar els seus projectes amb garanties de futur i viabilitat.

El programa es realitza per ponents experts o especialistes en cada unes de les temàtiques que presenta cada emprenedoria, complementant la formació amb visites i viatges tècnics a empreses i explotacions de referència, taules rodones i grups de treball, comptant amb el valor afegit i intangible d’estar en contacte amb altres empresaris amb objectius afins amb els quals compartir experiències i buscar sinergies.

El ponent exposa el tema en base al seus coneixements pràctics en el sector on treballa professionalment i d'una forma amena i aplicada a l'explotació i al sector específic. Els joves poden interactuar amb el ponent per resoldre dubtes i debatre problemàtiques.

La metodologia de treball és activa, defugint les classes magistrals, en la línia d'altres programes europeus similars.

El calendari de formació es flexible i adaptat a les necessitats de l'empresa agraria per a fer compatible la formació amb el moments punta de feina a l'explotació.

La seu dels grups d'emprenedoria és habitualment una escola agrària (EA) del departament.

El programa formatiu de cada emprenedoria s'elabora conjuntament amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), i compta amb la col·laboració d'agents socioeconòmics vinculats amb el sector de l'emprenedoria que es realitzi.

Les sessions d’emprenedoria es fan un dia a la setmana, 6 hores lectives per sessió. L’horari habitual és de 10 a 14 hores i de 15 a 17 hores.

Les 280 hores de què consta el programa l’emprenedoria estan dividides en 4 grans blocs:

  • Bloc 1. Àmbit de la formació personal (40 hores)
  • Bloc 2. Àmbit de la gestió tècnico-econòmica (115 hores) Inclouen la realització d’un pla d’empresa tutorat.
  • Bloc 3. Àmbit productiu específic del sector (80 hores) Inclouen la realització de visites i viatges tècnics.
  • Bloc 4. Àmbit de l’empresa (45 hores)

Un cop finalitza cada emprenedoria, a proposta de les persones emprenedores inscrites, s’organitzen els seminaris d’emprenedoria per donar resposta i aprofundir en aquells temes específics que els joves hagin plantejat i alhora per mantenir el contacte del grup i continuar formant-los per adaptar-se als canvis que s’originen en el sector.

Aquests seminaris es poden obrir a altres empresaris/àries que tinguin objectius i perfils similars a les persones emprenedores que han impulsat l’emprenedoria.

Per a més informació sobre les emprenedories, poseu-vos en contacte amb el coordinador de grups d’emprenedoria, Carles Pedrós. Telèfon: 973 310 715

Informació relacionada

Empreneduries posades en marxa.

EmprenedoriaLloc de realitzacióFinalització
Fructicultura III EA d'Alfarràs 2013 (1r semestre)
Vaquí de llet Edifici "El Sucre" de Vic 2012 (2n semestre)
Fructicultura II EA de l'Empordà 2012 (2n semestre)
Producció agrària ecològica EA de Manresa 2011 (abril)
Viverisme EA de Santa Coloma de Farners 2010 (desembre)
Olivicultura EA de les Borges Blanques 2010
Porcicultura II EA de Tàrrega 2010
Viticultura EA Mas Bové 2009
Vitivinicultura i cellerisme EA de l'Empordà 2009
Fructicultura EA Alfarràs 2009
Porcicultura (pla pilot) FCAC 2008
Data d'actualització:  22.06.2015