• Imprimeix

Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària

Aquest premi pretén fomentar i incentivar a l'empresa agrària, a l'agroindústria i al/la jove/a emprenedor/a per a què incorporin innovacions orientades a la millora de la competitivitat i de la sostenibilitat del sector.

Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària 2017

Convocatòria 2018
Fins al 14 de setembre

Premi PITA

RuralCat

El Premi per a les modalitats a l'empresa agrària i a l’agroindústria està destinat a les empreses i persones del sector agroalimentari, l'agroindústria i les seves entitats associatives que:

 • Hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics o de gestió innovadors, i que, com a conseqüència d'aquesta introducció, hagin obtingut un nou producte, o bé
 • Hagin obtingut resultats beneficiosos pel que fa a l'economia, la seguretat de les persones, la qualitat, la seguretat alimentària, la preservació ambienta i les bones pràctiques.

El premi en la modalitat de jove emprenedor/a innovador/a està destinat als/a les joves empresaris/àries agraris/àries o agroalimentaris/àries de Catalunya que en el moment de presentar la sol·licitud, no tinguin més de 40 anys d'edat que hagin posat de manifest el seu esperit emprenedor i innovador en la seva trajectòria professional.

S’atorguen tres modalitats dotades, cadascuna d'elles, d'un premi de 6.000 euros així com també tres nominacions amb una dotació econòmica de 2.000 euros per a cadascuna d'elles.

Les modalitats són:

 • APremi a l'empresa agrària per la implementació d'innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin diferents per a d'altres empreses del sector.
 • BPremi a l'agroindústria per innovacions en els processos, la gestió o en els productes de primera transformació i/o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció i/o transformació agroalimentària.
 • CPremi al/la jove/a emprenedor/a innovador/a per la implementació d'innovacions en l'empresa agrària o en l'agroindústria i per les característiques pròpies d'un /a emprenedor/a innovador/a.

Optar al premi

Convocatòria

 • RESOLUCIÓ ARP/1217/2018, de 4 de juny,

  per la qual es convoca la XVII edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2018 (ref. BDNS 402936). (DOGC núm. 7642 - 14/06/2018)

 • ORDRE ARP/92/2017, de 18 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. (DOGC núm. 7375 - 23/05/2017)

Data d'actualització: 14.06.2018