• Imprimeix

Què s'entén per innovació?

Vegem breument què s'entén per Innovació

Parlar d’innovació en el context en la indústria agroalimentària i alimentària artesanal implica parlar de noves maneres d’organització, noves funcionalitats i usos per als productes existents, així com la creació de nous productes i serveis, però, també és parlar d'integrar noves tecnologies en els processos de fabricació i de la gestió de la informació per una millor presa de decisió.

Un element que pren cada dia més importància en quant a innovació és com emprar el coneixement intern de l’empresa per la generació de nous productes i serveis.

Tot plegat per satisfer una necessitat de mercat que aporti un valor superior al consumidor i rentabillitat a l'empresa de la què en generi beneficis.

Existeixen moltes definicions però totes elles coincideixen en dos elements que doten de sentit al concepte d'innovació, alhora que el distingeixen del de la recerca. Concretament ens referim a:

  • Tota acció innovadora està orientada a transformar una idea en valor per al client i en beneficis sostenibles per a l'empresa.
  • No consisteix, necessàriament, en grans invencions o grans descobriments. Només cal que sigui nou i profitós per a l'empresa que ho aplica.

Aquestes dues característiques diferencien innovació de recerca doncs, la recerca no genera necessàriament un profit econòmic. El seu objectiu és generar coneixement, ampliar l’horitzó intel·lectual i científic sense que d'aquest nou coneixement se n'hagi d'extreure un profit econòmic.

Quant a tipologies d’innovació, les més conegudes són les següents:

  • Innovació en el producte: considerat com la introducció d’un bé o servei que és nou o significativament millorat respecte de les seves característiques i usos.
  • Innovació en el procés: considerat com la introducció d’un nou, o significativament millorat, procés de producció o subministrament.
  • Innovació en la comercialització: considerat com la utilització d’un nou mètode que impliqui canvis significatius en la distribució i posicionament en els canals i punts de venda del producte o del servei.
  • Innovació per al mercat: innovacions que superen l’estat de l’art en què es troba el mercat i, en conseqüència, la competència.
  • Innovació per a l’empresa: innovacions que acosten a l’empresa a l’estat de l’art en què es troba el mercat, en conseqüència, esdevé més competitiva.
  • Eco-innovació: es fonamenta en la creació de productes, serveis, tecnologies que millorin l’ús dels recursos naturals disminuint o anul·lant l’empremta ecològica, per tant, respectant l’entorn alhora que generant activitat econòmica.
  • Open Innovation: terme creat per Henry Chesbrough, professor de la Universitat de Berkeley, que es centra en la idea en què una empresa no disposa del tot el coneixement necessari per generar innovacions, en aquest context col·laborar amb d’altres agents (fins i tot competidors, clients i proveïdors) esdevé la fórmula òptima de mantenir i millorar la seva posició en el mercat.
Data d'actualització:  26.06.2009