• Imprimeix

Instal·lacions

L'escola disposa d'una finca que té una part regada pel Canal d'Urgell i una altra en secà, que es regarà en un futur pel Canal Segarra Garrigues. En aquesta, així com a les de diferents explotacions col·laboradores, els alumnes realitzen totes les operacions necessàries per a la sembra i el conreu de tota mena de cultius extensius i hortícoles, oliveres, ametllers i fruiters.

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agraria (IRTA) disposa de plantacions experimentals de fruits secs, principalment d'ametller, així com també de pomera ecològica.

Pel que fa a la ramaderia, els alumnes realitzen pràctiques en diverses granges col·laboradores de porcs, vedells, vaques de llet, ovelles, cabres i altres espècies, en funció de l'orientació productiva de les seves explotacions.

Alimentació del bestiar

Informació relacionada

L'Escola disposa dels tractors i tota la maquinària per al cultiu, embassament i sistema de reg per aspersió i localitzat, taller mecànic i dos hivernacles, un per producció de planta i un altre per horticultura forçada. A part de tot l'equipament docent: aules, laboratoris, aula d'informàtica, sala d’actes, etc.

Imatge de pràctiques amb un tractor de l'Escola
Sala d'actes de l'escola

L'EA ofereix serveix de residència amb capacitat per a 19 places ubicada dins de les seves pròpies iinstal·lacions, i de serveis de cuina i menjador propis, així com instal·lacions per a la pràctica esportiva i d'esbarjo dels alumnes interns

Data d'actualització:  27.10.2014