• Imprimeix

Instal·lacions

L’Escola Agrària de l’Empordà disposa de les següents instal·lacions per a la impartició del CFGS de Processos i Qualitat a la Indústria Alimentària.

 • Laboratori de microbiologia alimentària

  Laboratori equipat amb els equips i material necessari per a l'anàlisi microbiològic d'aliments, amb estufes de cultiu, bunsens, microscopis etc.

Microscopi

 • Laboratori de química alimentària

  Laboratori equipat amb els equips i material necessari per a l'anàlisi de composició d'aliments, com Kjeldahl, centrífuga, Soxhlet, pHmetres etc.

Imatge d'alumnes analitzant aliments

 • Obrador

Espai per a la realització de pràctiques i l’elaboració d’aliments, dotat dels serveis necessaris, i amb maquinària a escala de planta pilot com pasteuritzador, autoclau, picadora, amassadora, embotidora, talla verdures, cúters, Assecador d’embotits etc.

Imatge d'alumnes elaborant aliments

 • Cuina

  Cuina industrial equipada per a les elaboracions alimentàries

Cuina industrial

 • Biblioteca-sala d’estudi.

Espai polivalent amb bibliografia sobre la indústria alimentària i el món agrorural, connexió internet via wifi i espai per al treball i l’estudi.

Biblioteca-sala d'estudi

 • Instal·lacions del centre IRTA-Tecnologia dels aliments. 

L’Escola Agrària de l’Empordà comparteix finca amb el centre IRTA-Tecnologia dels Aliments, i a través d’un conveni signat per les dues entitats, s’utilitza per a la formació les plantes pilot de IRTA d’elaboració de productes carnis i la planta d’elaboració de formatges.

Data d'actualització:  24.10.2017