• Imprimeix

Servei d'assessorament i reconeixement en la FP

Servei d’Assessorament

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Podeu trobar més informació a www.serveifp.cat i a la web de l’escola forestal  www.gencat.cat/agricultura/eca/farners

 

Presencialment a la secretaria de l’escola, del 28 de setembre al 5 d'octubre de 2015, en horari de 9:00 a 14:00h

El cost d'aquest servei és de 60€

Família agrària

Places

CFGM Producció agropecuària

5

CFGM Jardineria i floristeria

5

CFGS Gestió forestal i del medi natural

5

 

Criteris d’admissió: L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

La publicació de les llistes ordenades d’admesos al servei i de places de reserva es realitzarà el dia 19 d’octubre de 2015, en aquest mateix espai.

La seva finalitat és reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Per utilitzar aquest servei és imprescindible l’Informe del servei d’assessorament o Procedents de convocatòries d'acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí. (Qualifica’t/Acreditació).

Logo_ReconeixementFP

El preu del servei de reconeixement és de 18€ per Unitat Formativa LOE

Pagament del servei: al propi centre.

Data d'actualització:  15.07.2015