• Imprimeix

Presentació

Escola de Capacitació Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners

L’Escola Agrària Forestal “Casa Xifra” és una escola pública del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, situada al peu de les Guilleries, a Santa Coloma de Farners, capital de la comarca de la Selva.

La nostra missió consisteix en garantir la qualificació professional de les persones que volen desenvolupar la seva activitat en el sector de la jardineria,  el sector apícola i el sector de l’aprofitament forestal i de la conservació del medi natural mitjançant una formació integral que els capaciti per afrontar amb eficàcia la seva tasca com a professionals i faciliti la seva inserció en el món laboral.

El nostre projecte educatiu vol implicar a tot el personal de l’escola, i es fonamenta en el principis de respecte a les persones i la igualtat d’oportunitats. A les aules fomentem el treball en equip, la responsabilitat, l’autonomia i totes aquelles capacitats que demana el món laboral. Fomentem valors claus com el lideratge, la innovació, la capacitat emprenedora, i el desenvolupament de les habilitats digitals.

Des de fa anys tenim acords amb institucions de l’àmbit local i estatal que permeten millorar la qualitat de la formació i les opcions professionals dels alumnes. Tenim una llarga experiència en convenis de pràctiques en empresa tant a nivell nacional com a l’estranger. També gestionem una borsa de treball per als ex-alumnes del centre.

Organitzem cursos i jornades tècniques, per a professionals en actiu que volen reciclar els seus coneixements, tant de l’àmbit de la jardineria, de l’àmbit forestal, de l’àmbit apícola o del medi ambient o el viverisme, així com cursos més genèrics com els d’aplicadors de productes fitosanitaris o els de gestió d’empresa o els programes d’emprenedoria. També participem en el procés d'incorporació de joves agricultors.

L’Escola Forestal participa en el Projecte de Qualitat i millora continua des de l’any 2010, l’any 2016 vam  obtenir la recertificació segons la norma ISO 9001:2008 i al 2018 hem obtingut la certificació segons la nova norma ISO 9001: 2015. Valors com la sostenibilitat en tots els àmbits, la formació contínua del professorat, la recerca de millors oportunitats per l’alumnat i les habilitats per treballar per projectes són trets característics de la nostra organització.

Des del 2015 a l’escola es fan reunions de la comissió tècnica en formació de l’apicultura a Catalunya per coordinar les necessitats formatives del sector  i al 2016 hem consolidat el Departament apícola al mateix nivell que el forestal i el de jardineria.

ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA I FORESTAL DE SANTA COLOMA DE FARNERS

Responsable: Gabriel Esquius Fuentes, Director - Gerent

Adreça: Casa Xifra s/n Apartat de correus 154

Població: 17430 Santa Coloma de Farners

Telèfon: 972.841.765

Accessibilitat: Renfe a Sils i TEISA a Santa Coloma

Adreça electrònica: acxifra.daam@gencat.cat 

http://www.gencat.cat/agricultura/eca/farners/

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i els dimarts de 9 h a 14 h i de 16 a 18 h

Emplaçament ECA Sta. Coloma

La Política de la qualitat enunciada per la direcció de l’EA Forestal és:

Per a l'EA Forestal la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia.

L’actuació de l’escola, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:

  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Escola per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  • Complir amb els requisits i la millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

 

Abast del sistema de gestió de qualitat

El sistema de gestió de la qualitat a l’EA Forestal segueix la Norma ISO 9001/2015, que es gestiona per processos, i té  el següent abast quant a servei:

Ensenyament / aprenentatge de l’alumnat en formació professional reglada

Ensenyament /aprenentatge en formació no reglada

 

Data d'actualització:  08.10.2018