• Imprimeix

Instal·lacions

Situada a tres quilòmetres de Manresa, i amb una superfície de 4,5 hectàrees, a la finca de Can Poc Oli podem trobar la següent diversitat de cultius:

 • Parcel·les de cultius extensius amb: cereals, adobs en verd, industrials i farratgeres
 • Parcel·les de fruiters: pereres, pomeres i vinya
 • Parcel·les amb rotació de cultius hortícoles i adobs en verd
 • Horts de pràctiques a l'aire lliure
 • Hivernacle ocupat pels horts de pràctiques en cultiu protegit
 • Zona de compostatge i gestió de materials orgànics.

I també les instal·lacions següents:

 • Finca de pràctiques i activitats pedagògiques
 • Finca model per a la realització d'estudis de viabiliat agronòmica i econòmica
 • Finca d'experimentació de noves tècniques, productes o cultius
 • Finca demostrativa per a professionals del sector i per interessats en la reconversió
 • Lloc d'aplicació d'energies Renovables
 • Enriquiment de l'agrosistema al que pertany, tant des de el punt de vista biològic com paisagístic
Hivernacle de la finca
Pràctiques de cultiu PAE

Pràctiques de cultiu PAE

L'Escola disposa de la maquinària necessària per a la seva explotació. S'hi realitzen pràctiques d'horta, fructicultura, cultius extensius, maquinària i aplicacions de les Energies Renovables. La finca, també amb vocació experimental i demostrativa, està avalada pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica.
Maquinària del centre
A la mateixa finca de pràctiques, l'Escola té un taller de maquinària i un d'energies renovables on es fan pràctiques de motors, soldadures, electricitat, reparacions de maquinària i d'instal·lacions fotovoltaiques i de tèrmica solar.
Tenim un laboratori on es realitzen pràctiques de cuina, conserves, transformacions agroalimentàries, art floral, analítica d'aliments i sòls, fitopatologia, etc.
Disposem d'una aula d'ordinadors i impressores en xarxa, on els alumnes poden introduir-se al món de la informàtica aplicada a la gestió tècnica i econòmica de l'explotació, a més de poder accedir a la informació disponible a Internet.
Aula d'informàtica
Els nostres llibres els pots trobar i consultar a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa.
Data d'actualització:  21.05.2009