• Imprimeix

Instal·lacions

Aules

Aules amb mitjans audiovisuals per a la impartició de cursos i la realització de jornades.

Aula

Sala d'actes

Sala d’actes equipada amb mitjans audiovisuals.

Sala_actes_MB

Aula d'informàtica

Aula d’informàtica que dóna suport als cursos a distància (modalitat Internet) acollint els alumnes que volen realitzar una sessió inicial per conèixer l’entorn virtual del curs.

Aula informàtica

Biblioteca

Biblioteca: uns 3000 llibres tècnics (fructicultura, horticultura, floricultura, agrotecnologia, ramaderia, maquinària,  gestió de l’empresa agrària, medi ambient, silvicultura, etc.) composen la biblioteca de l’Escola.

Biblioteca

Taller de maquinària agrícola

Taller de maquinària agrícola equipat amb màquines i ormeigs necessaris tant per al manteniment de la finca com per realitzar les sessions presencials dels cursos de formació contínua (regulació d’equips de tractaments fitosanitaris). 

Tractor
Data d'actualització:  17.04.2009