• Imprimeix

Instal·lacions

Laboratoris de microbiologia i química

L’Escola disposa de dos laboratoris docents, un de microbiologia i un de química general:

  • Laboratori de microbiologia dotat d'equipament específic entre el qual es pot destacar: cabina de flux laminar, autoclau, estufes de cultiu, microscopis, lupes binoculars, homogeneïtzador de pales, banys termostàtics, nevera.
  • Laboratori de química general i anàlisi instrumental dotat d'equipament per fer anàlisis físiques, químiques i instrumentals.
Imatge d'un laboratori de microbiologia i química

Biblioteca

La biblioteca del centre pot acollir a totes aquelles persones interessades i relacionades amb el món agrari, que vulguin documentar-se o cercar en els diversos continguts dels llibres i obres que tenim catalogades. Vegeu el catàleg de llibres de la biblioteca (PDF - 59 Kb)

Imatge de la biblioteca

Aula tècnica de reg

Aula que disposa de recursos tècnics que faciliten la realització d’actuacions formatives dirigides a usuaris del reg.

L’Aula Tècnica de Reg pretén promoure l’ús eficient de l’aigua i bones pràctiques de maneig del reg, donar a conèixer les característiques dels equips i materials més habituals que en clau formativa que formen part d’una instal·lació de reg i realitzar pràctiques especialitzades en els bancs de pràctiques.

Aula de reg

Parcel·les agrícoles

Es disposa de diverses parcel·les dedicades a cultius intensius com ara la fructicultura i la horticultura. Recentment, s’ha ampliat amb una parcel·la de cultiu d’extensius, experiències d’instal·lacions de reg  i pràctiques de maquinària.   

Pomeres escola
Data d'actualització:  11.06.2014