• Imprimeix

Oficina del Regant

Imatge d'un cultiu en reg

El Departament d'Agricultura posa en marxa l’Oficina del Regant per a la promoció, la coordinació i l’organització d’actuacions de formació i transferència tecnològica en reg, i per actuar com a suport en la cadena d’assessorament al regant.

L’Oficina del Regant dóna suport a les iniciatives, tant públiques com privades, relacionades amb tot allò que fa referència al regadiu. La seva funció és coordinar l’oferta formativa i de transferència tecnològica en les àrees d’agronomia, tecnologia, gestió econòmica i sostenibilitat del reg i del regadiu.

L’Oficina del Regant, a través dels recursos del programa d’innovació rural del DARP, programa activitats en les diferents zones de regadiu de Catalunya per fomentar l’eficiència, la competitivitat i la sostenibilitat del reg, i promou l’ús de les noves tecnologies en gestió i programació del reg.

 • Curs bàsic de regs a distància. 2 edicions a l'any
 • Cursos presencials i semipresencials de reg.
 • Sessió formativa pràctica per grups interessats:
  • En programació de regs. Agricultura i jardineria.
  • Avaluació del coeficient d’uniformitat d’instal.lacions de reg.
  • Elements del capçal de reg.
  • Manteniment d'una instal·lació de reg
  • Mesura de l'humitat del sòl
 • Formació en aula tècnica en equipaments i paràmetres de reg
 • Programes de gestió eficient de l’aigua de reg.
 • Jornades tècniques.
 • Seminaris tècnics i sessions informatives
 • Visites i viatges tècnics.
 • Eina de recomanació de reg en l’àmbit de l’agricultura. 40 cultius. Al portal Ruralcat
 • Eina de recomanació de reg en l’àmbit de la jardineria.Gespes. Al portal Ruralcat
 • Recomanacions de reg en diaris.
 • Recomanacions de reg en llistes de distribució.

IES o Simulador de Reg Expert (Irrigation Expert Simulator)

Serà una eina informàtica de simulació de programacions de reg que permetrà avaluar i comparar diferents estratègies de reg.

 

 • Butlletí d’informació al regant
 • Subcomunitat virtual

 

 • Canalització i resposta de consultes tècniques.
 • Informació de línies d’ajut al regant.
 • Aula tècnica de reg.
 • Equips d’avaluació del coeficient d’uniformitat. Aspersió i localitzat.
 • Parcel.les demostratives. Contingut d’aigua al sòl i fertirrigació.
 • Capçal pedagògic de reg.
 • Eines tecnològiques.

Els serveis que ofereix l’Oficina del Regant van adreçats a: regants, comunitats de regants, agricultors, assessors, estudiants d’agricultura, professors de formació agrària, tècnics i altres agents del territori. Les diferents activitats que s’organitzen tenen en compte el perfi l d'aquells a qui van adreçades.

 

 

 

Data d'actualització:  18.12.2013