• Imprimeix

Presentació

Imatge de l'escola

Escola de Capacitació Vallfogona de Balaguer

L’Escola de Capacitació Agrària de Vallfogona de Balaguer és un centre públic, amb més de 40 anys d’experiència en formació agrària, al servei de les persones que es dediquen a l’agricultura i ramaderia o que estan vinculades al món rural. Forma part de la xarxa d’escoles del Servei de Formació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Està situada a la comarca de la Noguera, a 25 km de Lleida i a 1 km de Balaguer.

L’ECA de Vallfogona de Balaguer, durant els darrers catorze anys s’ha anat especialitzant en ramaderia i en aquests moments disposa d’unes instal·lacions ramaderes ben equipades per a la realització de pràctiques de l’alumnat.  

Dins el marc de la nova Llei d’ Educació, a l’ECA de Vallfogona de Balaguer s’imparteixen un títol de grau mitjà: CFGM Producció agropecuària (orientació ramadera) i, a partir d’aquest curs, un cicle de grau superior: CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal. A més d’aquest nou títol, es continuen oferint activitats de transferència tecnològica, com són les jornades de transferència tecnològica, i un ampli programa de formació continuada per a adults, en tres modalitats: presencial, semipresencial i a distància.

Per acabar, tot i que el principal objectiu de l’ ECA de Vallfogona de Balaguer és la formació agrària, també participa en diferents projectes del Servei de Formació Agrària i del DAR, complementaris i estretament lligats a la formació, assessorament i difusió, com són: Incorporació de joves a l’agricultura, Emprenedoria, Organització Singular dels cicles formatius, Formació a Distància (FAD) i Producció editorial de materials i de publicacions periòdiques sobre temes agrícoles i ramaders. 

 

Finca La Cruïlla

25680 - Vallfogona de Balaguer

Tel. 973 44 36 50

A/e: aecaval.daam@gencat.cat 

 

Data d'actualització:  21.03.2014