• Imprimeix

Dades de formació agrària

Distribució de compost

Distribució de compost

Les escoles agràries del Departament d'Agricultura imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior de diferents grups professionals.

Aquests ensenyaments donen resposta a les necessitats de formació inicial i/o bàsica que tenen els joves que volen incorporar-se al sector amb una professionalització adequada.

D'altra banda, el Departament també realitza cursos de formació contínua adreçats a professionals del sector que ja exerceixen l'activitat i que volen aprofundir o actualitzar nous aprenentatges en el seu àmbit.

A continuació, es detalla per anys, l'estadística de cursos, cicles formatius i alumnes en aquests dos àmbits de formació que imparteix el Departament:

Evolució de l'estadística de cursos, cicles formatius i alumnes des de l'any 2003

Taula 1. Cicles formatius i nombre d'alumnes en la formació reglada. Període 2003-2017

 

Any Cicles Alumnat
2003
13
778
2004
15
841
2005
15
802
2006
15
788
2007
15
692
2008
22
617
2009
18
585
2010 19 620
2011 19 659
2012 19 674
2013 21 668
2014 21 786
2015 22 789
2016 22 822
2017 22 821

 

Taula 2. Cursos i nombre total d'alumnes per sexe en la formació contínua. Període 2003-2017

 

Any Cursos Alumnat
Dones Homes Total
2003
340
1.498
4.072
5.570
2004
267
1.023
2.357
4.380
2005
325
1.385
4.215
5.600
2006
257
1.316
3.311
4.627
2007
274
1.242
4.062
5.304
2008
411
1.686
5.997
7.683
2009
387
1.690
6.020
7.710
2010 400 1.760 5.361 7.121
2011 361 1.623 4.829 6.452
2012 377 1.692 4.698 6.390
2013 406 2.008 5.625 7.633
2014 469 2.161 6.753 8.914
2015 415 2.079 6.633 8.712
2016 518 2.746 9.734 12.480
2017 492 2.669 7.992 10.661

 

Data d'actualització:  01.10.2018