• Imprimeix

Formació eqüestre

Per aquest any, en l'àmbit eqüestre, es poden fer mòduls formatius i jornades tècniques

L’Escola Agrària del Pirineu continua amb la seva oferta de mòduls eqüestres estructurats en unitats de competència. Formació pròpia de les qualificacions professionals del Catàleg de l’Institut Nacional de Qualificacions Professionals (INCUAL) i de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) i que s'adreça a persones relacionades amb el món rural, com ara:

  • Joves en edat laboral que desitgen incorporar-se professionalment al sector eqüestre amb o sense experiència anterior i amb vinculació al món rural.
  • Professionals del sector eqüestre amb vinculació rural que volen millorar la seva qualificació.
  • Persones que desenvolupen la seva activitat al món rural i que volen utilitzar el cavall com alternativa per a la diversificació de rendes.

 

La direcció de l'EA del Pirineu es reserva el dret a modificar la realització dels cursos, mòduls i jornades tècniques programats.

Destaquem

Escoles agràries

Situació, cursos, cicles formatius...

 
Mòdul Places Hores Data d'inici Data de finalització
Alimentació, maneig general i primers auxilis del bestiar equí 12 90    
Tècniques bàsiques de munta a cavall 12 180    
Esbravat de poltres 12 120    
Doma de poltres a la corda 12 120    
Munta inicial de poltres 12 150    
Primers auxilis 12 56    
Conducció de persones per itineraris a cavall 12 140    
Itineraris a cavall 12 110    
Higiene, cures i manteniment físic del cavall 12 90    
Preparació i condicionament de cavalls per a exhibicions i concursos 12 60    
Preparació i acabat del ferrament d’equins 12 170    
Aplomat del casc, forjat, adaptació i col·locació de les ferradures i altres materials de ferrament d'equins 12 360    
Ampliació de la forja i ferrament d’equins 12 85    
Pràctiques professionals no laborals associades al mòdul d’ Aplomat del casc, forjat, adaptació i col·locació de les ferradures i altres materials de ferrament d'equins 12 840    

Maneig dels equins durant la seva reproducció i recria

14 180 22/01/2018 22/06/2018

Ferrament ortopèdic i correctiu en equins

12  150  09/01/2018  23/03/2018

 

Aquests mòduls pertanyen a les qualificacions professionals de:

  • Guia per itineraris eqüestres en el medi natural
  • Cura i maneig del cavall
  • Doma bàsica del cavall

Les jornades estan incloses en el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT).

Per fer la inscripció o demanar més informació us podeu adreçar a l’Escola  Agrària de Pirineu, per telèfon 973 352 358, fax 973 354 413 o correu electrònic aecapir.daam@gencat.cat

Data d'actualització:  20.12.2017