• Imprimeix

Validació de cursos

La validació de cursos és un procés administratiu regulat per l’Ordre AAM/7/2015 que poden realitzar entitats (publiques o privades). No està obert a persones individuals.

Les normatives que regulen els cursos poden establir límits al tipus d’entitats que poden realitzar els mateixos. Per exemple, en el cas dels cursos de fitosanitaris només poden realitzar aquest tipus de cursos universitats, centres docents, organitzacions de productors agraris i altres entitats vinculades al sector agrari. I també, per a poder validar aquest tipus de cursos, s’ha de fer l’homologació del centre (equipaments, instal·lacions) prèviament.

Altres normatives poden establir altres requisits.

La validació té per objectiu:

  • Permetre l’obtenció de la qualificació necessària tant a efectes de complir amb els requisits de les diferents mesures i ajuts públics a nivell autonòmic, estatal o bé comunitari, com per a l’obtenció de l’acreditació que permeti la realització d’activitats regulades per l’Administració.
  • Assegurar la idoneïtat dels programes, dels continguts, del desenvolupament dels cursos esmentats i de l’aprofitament acadèmic dels alumnes, que han d’haver superat l’edat d’escolarització obligatòria.

A partir del 15 de juny del 2016 es posa en marxa un nou procediment per a la validació dels cursos de formació per a la millora de la qualificació professional agroalimentària.

Es recorda que no es validaran cursos realitzats entre el 15 de juliol i l’1 de setembre, ambdós inclosos.

Destaquem

ORDRE AAM/7/2015, de 13 de gener,

sobre el procediment per a la validació de cursos per a la millora de la qualificació professional agroalimentària i del medi natural. (DOGC núm. 6793 - 21/01/2015)

Bústia de validació de cursos

validacionsformacio@gencat.cat

Serveis territorials

Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre

Servei de Formació Agrària

Contacte, funcions i normativa

Per a presentar la sol·licitud, caldrà emplenar el nou model normalitzat que trobareu seguint el tràmit relacionat amb aquest text. 

Un cop emplenat amb les dades que es demanen, s’haurà de trametre, mitjançant correu electrònic, a l’adreça següent: validacionsformació@gencat.cat 

Per aquest nou procediment per a la validació dels cursos de formació per a la millora de la qualificació professional agroalimentària s'han creat unes instruccions per a totes les entitats que s'hi acullin. En el document relacionat se’n descriuen les etapes.

A més, els exàmens es realitzaran a les escoles agràries o, en funció de les circumstàncies, en aquelles dependències que s’indiquin. Els exàmens s’efectuaran el primer i tercer dimarts de cada mes, dintre de l’any acadèmic. El calendari previst el trobareu en el document relacionat.

Per a més informació adreceu-vos al Servei de Formació Agrària als Serveis Centrals del Departament d'Agricultura a Barcelona.

Data d'actualització:  19.10.2017